Ogłoszenie wyborów organizacji pozarządowych do Komitetu Monitorującego program FEP 2021-2027

Ogłoszenie wyborów organizacji pozarządowych do Komitetu Monitorującego program FEP 2021-2027

Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Podkarpackiego uprzejmie informuje, że ruszyły wybory organizacji pozarządowych do składu Komitetu Monitorującego programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027.

Szczegóły przeprowadzenia wyborów znajdują się na stronie: https://www.podkarpackie.pl/index.php/ngo/aktualnosci/ogloszenie-wyborow-organizacji-pozarzadowych-do-komitetu-monitorujacego-program-fundusze-europejskie-dla-podkarpacia-2021-2027

Kartę wyborczą należy wypełnić, podpisać oraz przesłać wyłącznie w dniach od 7 grudnia do 8 grudnia 2022 r. do godz. 24.00  na adres poczty elektronicznej: rdpp@podkarpackie.pl <mailto:rdpp@podkarpackie.pl>