ETAP SZKOLNY II OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY WIEDZY O PROCESIE INWESTYCYJNO – BUDOWLANYM ZAKOŃCZONY

ETAP SZKOLNY II OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY WIEDZY O PROCESIE INWESTYCYJNO – BUDOWLANYM ZAKOŃCZONY

Organizatorem olimpiady jest Starosta Stalowowolski, zaś Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Stalowej Woli – koordynatorem organizacyjnym. Olimpiada jest jedynym w kraju konkursem z zakresu podstawowych przepisów prawa, regulujących proces inwestycyjno – budowlany, dedykowany uczniom szkół ponadpodstawowych o profilu budowlanym z terenu całego kraju. Jest konkursem tematycznym z zakresu znajomości podstawowych przepisów prawa, regulujących proces inwestycyjno – budowlany.

Stanowi uzupełnienie wiedzy w zakresie treści podstaw programowych dla zawodów budowlanych, a wiedza ta jest podbudową do dalszego kształcenia w zawodach budowlanych w uczelniach wyższych, a w szczególności na kierunkach:architektura i budownictwo. W kolejnym etapie rozwoju zawodowego wiedza ta ułatwi uzyskanie uprawnień budowlanych, a w konsekwencji będzie wsparciem w procesie wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie: projektanta, kierownika budowy lub robót inspektora nadzoru inwestorskiego, czy też w pracy w organach administracji architektoniczno – budowlanej lub organach nadzoru budowlanego.

Starosta Stalowowolski powołał  Komitet Główny Olimpiady w składzie:

 • dr hab. inż. Anna Ostańska PL – Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego miasta Lublin – przewodnicząca,
 • mgr inż. Beata Wdowiak – Zastępca Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Stalowej Woli – zastępca przewodniczącej,
 • mgr Grzegorz Janiec – Naczelnik Wydziału Architektoniczno – Budowlanego Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli – sekretarz,
 • mgr inż. Dorota Mucha – nauczyciel przedmiotów budowlanych w Zespole Szkół Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Garwolinie,
 • mgr inż. Grzegorz Dubik – przewodniczący Rady Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Rzeszowie,
 • dr Sławomir Zwolak – pracownik naukowy Wyższej Szkoły Administracji w Stalowej Woli.

Olimpiada przebiega w trzech etapach: szkolnym, okręgowym i ogólnopolskim. Udział w olimpiadzie zgłosiły 52 szkół z 15 województw (mamy nadzieję na przyłączenie się woj. lubuskiego w kolejnych edycjach olimpiady).

21 listopada 2022 roku odbył się pierwszy etap szkolny.  Udział wzięło 1 049 uczniów, zaś do drugiego etapu na poziomie okręgu zakwalifikowało się 250. Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. Drugi etap olimpiady odbędzie się 6 marca 2023 roku. Do trzeciego etapu tj. finału ogólnopolskiego zakwalifikuje się 24 uczniów.

Komitet Główny podjął uchwałę o podziale kraju na okręgi,  w ramach których odbędzie się rywalizacja w II etapie olimpiady:

– okręg nr 1: zachodniopomorskie, pomorskie, warmińsko – mazurskie, podlaskie, lubelskie,

– okręg nr 2: wielkopolskie, kujawsko – pomorskie, mazowieckie,               

 – okręg nr 3: łódzkie, dolnośląskie,  opolskie, śląskie, świętokrzyskie,

– okręg nr 4: małopolskie, podkarpackie.

Aktualnie patronat honorowy nad olimpiadą objęło 16 podmiotów, w tym Minister Edukacji i Nauki, Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego, Wojewoda Podkarpacki, Polska Izba Inżynierów Budownictwa oraz izby okręgowe: Podkarpacka, Łódzka, Dolnośląska, Pomorska, Lubelska, Opolska oraz Politechniki: Świętokrzyska, Łódzka, Śląska w Gliwicach, Krakowska, Wrocławska.

 

Komitet Główny zatwierdził logo olimpiady.

Finaliści i laureaci olimpiady zostali objęci preferencyjnym systemem przyjęć na studia na kilka politechnikach. Z możliwości tej skorzystała już uczennica, która zajęła pierwsze miejsce w poprzedniej edycji olimpiady i została studentką Politechniki Lubelskiej.

 

Starosta Stalowowolski powołał jury olimpiady w składzie:

mgr Małgorzata Kulik – starszy inspektor nadzoru budowlanego w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Stalowej Woli – przewodnicząca,

 • mgr Joanna Olko – Tabor – główny specjalista w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Stalowej Woli – zastępca przewodniczącej,
 • mgr Aleksandra Stóż – inspektor w Wydziale Architektoniczno – Budowlanym Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli – sekretarz,
 • mgr Ewelina Wieliczko – referent prawno – administracyjny w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Stalowej Woli – członek,
 • mgr Gabriela Taracha – Ożga – inspektor w Wydziale Architektoniczno – Budowlanym Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli – członek.

Zadania Jury:

 • dokonanie oceny testów w zawodach II stopnia (kwalifikacje okręgowe),
 • wyłonienie po sześciu uczniów, którzy reprezentować będą poszczególne okręgi w zawodach III stopnia (finał ogólnopolski),
 • nadzorowanie przebiegu i czuwanie nad prawidłowością przeprowadzenia testu w zawodach III stopnia,
 • sporządzenie zestawień wyników, ustalenie kolejności miejsc i ogłoszenie wyników testu w zawodach III stopnia.

Dziękujemy za zaangażowanie nauczycieli i dyrektorów szkół we współorganizowaniu  olimpiady. Uczniom dziękujemy za udział i życzymy  dalszych sukcesów. Dziękujemy za dotychczasową pracę członkom Komitetu Głównego.