Ruszyły zapisy na szczepienia dla nauczycieli

Ruszyły zapisy na szczepienia dla nauczycieli

Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli informuje, że od poniedziałku 8 lutego 2021 roku w placówce (szpital węzłowy) rusza rejestracja na szczepienia przeciwko COVID-19 dla nauczycieli. Pierwsze szczepionki zostaną podane pedagogom w piątek 12 lutego 2021 roku.

W pierwszej kolejności z takiej możliwości będą mogli skorzystać nauczyciele, którzy obecnie prowadzą zajęcia stacjonarne w szkołach i placówkach oświatowych. W kolejnym etapie do tej grupy dołączą nauczyciele uczący w pozostałych klasach.

Zgodnie z informacją udostępnioną na rządowym portalu informacyjnym w pierwszej grupie uprawnieni do szczepienia będą:

  • nauczyciele wychowania przedszkolnego,

  • osoby zatrudnione na stanowisku pomocy nauczyciela,

  • osoby zatrudnione na stanowisku pomoce wychowawcy,

  • nauczyciele klas I-III szkół podstawowych (w tym wychowawcy świetlic)

  • nauczyciele szkół i placówek specjalnych,

  • nauczyciele i instruktorzy praktycznej nauki zawodu,

  • pracownicy pedagogiczni poradni psychologiczno-pedagogicznych

  • kadra kierownicza pedagogiczna wymienionych szkół i placówek.

Zgłoszenia nauczycieli do szczepienia należy przesyłać drogą mailową na adres: dz-analiz@szpital-stw.com.