Rządowe pieniądze na sprzęt dla stalowowolskiego szpitala

Rządowe pieniądze na sprzęt dla stalowowolskiego szpitala

Ponad 2,7 miliona złotych dofinansowania z rezerwy ogólnej prezesa Rady Ministrów otrzymał Powiat Stalowowolski na inwestycje szpitalne. Pieniądze zostaną przeznaczone na doposażenie Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, a także Oddziału Udarowego w SPZZOZ Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli.

Symboliczny czek na kwotę 2 705 220 zł staroście stalowowolskiemu Januszowi Zarzecznemu oraz Monice Pachacz – Świderskiej, pełniącej obowiązki dyrektora SPZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli, wręczył stalowowolski poseł na Sejm RP i wiceminister infrastruktury Rafał Weber, podczas specjalnej konferencji prasowej, zorganizowanej w dniu 4 października 2021 r.

Przypomnijmy, że 3 miesiące temu oficjalnie zaprezentowano nowy Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, który usytuowano na I piętrze Pawilonu Diagnostyczno – Zabiegowego. Inwestycja objęła nie tylko pełen zakres robót budowlanych, ale również dostawę i montaż kolumn medycznych. Wartość całego zadania wyniosła 4,3 mln zł, ale na nowym – znacznie większym w stosunku do poprzedniego oddziale, brakowało sprzętu.

– Podczas zorganizowanej wtedy prezentacji oddziału obiecałem, że pomogę w staraniach o dofinansowanie na zakup brakującego sprzętu medycznego z rezerwy ogólnej. Dzisiaj melduję wykonanie zadania. Opieka zdrowotna jest jednym z najważniejszych wyzwań obecnego rządu, a premier Mateusz Morawiecki przychylił się do wniosku złożonego przez Powiat Stalowowolski i przeznaczył na zakup sprzętu medycznego dla stalowowolskiego szpitala kwotę ponad 2,7 miliona złotych z rezerwy ogólnej. W tym miejscu dziękuję władzom powiatu, na czele ze starostą Januszem Zarzecznym, że tak dbają o rozwój naszego szpitala. Powiat Stalowowolski nie tylko skutecznie sięga po dofinansowanie inwestycji szpitalnych, ale sporo dokłada również do nich ze swojego budżetu – stwierdził wiceminister infrastruktury Rafał Weber podczas wspomnianej konferencji prasowej. Zapowiedział również, że rządowych środków na opiekę zdrowotną będzie coraz więcej.

Bardzo zadowolony z otrzymanego przez powiat wsparcia dla szpitala jest Janusz Zarzeczny, starosta stalowowolski. – Szczerze mówiąc, nie wierzyłem, że uda się nam pozyskać aż taką kwotę. Dziękuję ministrowi Rafałowi Weberowi za pomoc, bo zdaję sobie sprawę z tego, że bez jego zaangażowania, moglibyśmy tego dofinansowania nie otrzymać. Pozyskane z rezerwy ogólnej 2,7 mln zł to nie wszystko, co chcemy przeznaczyć na zakup sprzętu dla wspomnianych oddziałów. Powiat dołoży z własnego budżetu jeszcze ponad 670 tys. zł i w sumie cały projekt będzie opiewał na  3,38 mln zł – zdradził dziennikarzom starosta.

Za większą część tej sumy – ponad 2 mln zł, zostanie zakupiony sprzęt dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, w tym m.in.: system monitorowania funkcji życiowych pacjenta, łóżka szpitalne, respiratory, zestaw pomp infuzyjnych, defibrylatory, stół operacyjno-zabiegowy, mobilny system pielęgnacji pacjenta. Natomiast Oddział Udarowy zostanie zakupiony sprzęt za ponad 1,3 mln zł, a będą to m.in.: łóżka, kardiomonitory, zestaw pomp infuzyjnych, centrale monitorujące, aparaty USG, respirator, defibrylator. – Dzięki tym funduszom, będziemy mogli wyposażyć Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddział Udarowy w sprzęt na miarę XXI wieku. Ten, którym dysponujemy obecnie, jest sprzętem w 80 procentach przestarzałym, większość urządzeń ma ponad 15 lat. Dlatego też bardzo dziękuję ministrowi oraz staroście za pochylenie się nad potrzebami naszego szpitala i naszych pacjentów. Dzięki temu sprzętowi nasi pacjenci będą mogli czuć się bezpieczniej – mówiła Monika Pachacz – Świderska, pełniąca obowiązki dyrektora SPZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli.

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii w nowej lokalizacji funkcjonuje już od lipca, natomiast w miejscu, w którym znajdował się wcześniej, dobiega końca gruntowny remont. Właśnie tu, już wkrótce przeprowadzi się powiększony – z 4 do 10 łóżek, Oddział Udarowy.

– Prace na oddziale zakończą się w listopadzie. Przewidujemy, że pierwsi pacjenci na Oddział Udarowy w nowej lokalizacji będą przyjmowani już w grudniu – zapowiada Monika Pachacz – Świderska.

Od Lewej: Aleksander Zieliński - lekarz kierujący Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Agnieszka Janiszewska - lekarz kierujący  Oddziałem Neurologicznym i Udarowym Rafał Weber - poseł na Sejm RP i wiceminister infrastruktury, Monika Pachacz – Świderska, pełniąca obowiązki dyrektora Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli, Janusz Zarzeczny - starosta stalowowolski.
Od Lewej: Aleksander Zieliński – lekarz kierujący Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Agnieszka Janiszewska – lekarz kierujący Oddziałem Neurologicznym i Udarowym, Rafał Weber – poseł na Sejm RP i wiceminister infrastruktury, Monika Pachacz – Świderska – p.o. dyrektora Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli, Janusz Zarzeczny – starosta stalowowolski.