Grzegorz Czajka dyrektorem Szpitala Powiatowego w Stalowej Woli

Grzegorz Czajka dyrektorem Szpitala Powiatowego w Stalowej Woli

Zarząd Powiatu Stalowowolskiego podjął uchwałę o zatrudnieniu Grzegorza Czajki na stanowisku dyrektora SPZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli. Będzie on kierował lecznicą przez najbliższe 6 lat.

Grzegorz Czajka pełnił obowiązki dyrektora szpitala od sierpnia 2020 roku. Był też jedynym kandydatem, który aplikował na stanowisko dyrektora w ogłoszonych pod koniec ubiegłego roku dwóch postępowaniach konkursowych. W związku z tym, że nie miał kontrkandydatów, konkursy zostały unieważnione, a zgodnie z przepisami, decyzję o zatrudnieniu go – w oparciu o opinię komisji konkursowej, podjął w dniu 28 stycznia 2021 roku Zarząd Powiatu Stalowowolskiego.

Stanowisko dyrektora Grzegorz Czajka objął w dniu 1 lutego 2021 r. Tego samego dnia, wraz ze starostą stalowowolskim Januszem Zarzecznym, spotkał się z dziennikarzami podczas konferencji prasowej. – Mam nadzieję, że najbliższe 6 lat, bo na taki okres podpisaliśmy umowę z dyrektorem Grzegorzem Czajką, będzie dobrym czasem dla naszego szpitala. Liczę, że będzie to okres rozwoju tej placówki, a także dobrej atmosfery i zgody wśród personelu – komentował starosta Janusz Zarzeczny.

Dyrektor Grzegorz Czajka w rozmowie z dziennikarzami przyznał, że przez pół roku, które przepracował jako pełniący obowiązki dyrektora szpitala, zdążył poznać zakład, jego kadrę oraz problemy, z jakimi zmaga się lecznica. – Na pewno ogromne znaczenie dla tego szpitala ma wsparcie, jakim obdarza go samorząd powiatowy, co umożliwia realizowanie potrzebnych inwestycji. To jest ogromny atut. Problemem są natomiast niedobory kadrowe. Niestety pozyskanie personelu lekarskiego i pielęgniarskiego nie jest dzisiaj łatwe, aczkolwiek powoli udaje nam się uzupełniać braki na niektórych oddziałach – mówił dyrektor.

Pytany o zrealizowane w ostatnim czasie inwestycje, opowiedział o sfinansowanej przez Powiat Stalowowolski przebudowie węzłów sanitarnych na oddziałach chirurgicznym oraz wewnętrznym. Powstał również dodatkowy gabinet dla laboratorium, który najprawdopodobniej zostanie uruchomiony do końca lutego i usprawni pobieranie krwi do badań od pacjentów. – W toku jest jeszcze budowa nowego Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Planujemy go uruchomić od 1 kwietnia. Natomiast w miejscu po dotychczasowym OIOM-ie, przystąpimy do utworzenia kolejnych sal dla pacjentów udarowych. Chcemy powiększyć liczbę łóżek z istniejących 4 do 10. Te pomieszczenia powinny być gotowe na jesień tego roku – mówił dyrektor Czajka.

Dyrektor zaznaczył również, że szpital przygotowuje się do kolejnych inwestycji – budowy nowych oddziałów kardiologii oraz ortopedii na 4 piętrze Pawilonu Diagnostyczno-Zabiegowego. Przeniesienie ich jest zaplanowane na przełom roku 2021/2022. W miejsce po dotychczasowym Oddziale Kardiologii, ma zostać przeniesiony Oddział Dermatologiczny. – Ale to nie wszystko. Dzięki staroście i Zarządowi Powiatu mamy złożony wniosek do  Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych o środki na remont starego bloku operacyjnego i miejsc, które zwolni ortopedia – zdradził dyrektor Czajka. A starosta Janusz Zarzeczny dodał, że w tej lokalizacji planowane jest stworzenie oddziału rehabilitacji: ortopedycznej, poudarowej i pozawałowej. – To bardzo potrzebny oddział, takich miejsc wciąż brakuje, zwłaszcza jeśli chodzi o rehabilitację poudarową. A to niemiernie ważne, aby chorzy po przebytym udarze czy zawale mogli jak najszybciej wracać do sprawności pod opieką specjalistów – tłumaczył starosta.

Dyrektor opowiadając dziennikarzom o planach na funkcjonowanie Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli dodał, że jego ambicją jest wykorzystanie pełnego potencjału bloku operacyjnego. – Mamy fantastyczny blok operacyjny z 5 salami, dobre 4 oddziały zabiegowe, które ten blok muszą wykorzystywać w jak największym zakresie. Do tego potrzebujemy jednak więcej „białego” personelu, wszystko jest uzależnione od możliwości kadrowych. Pracujemy nad tym, zwłaszcza nad pozyskaniem pielęgniarek – mówił Grzegorz Czajka.