Komunikat dotyczący szczepień personelu medycznego i niemedycznego przeciw COVID-19 w szpitalach węzłowych

Komunikat dotyczący szczepień personelu medycznego i niemedycznego  przeciw COVID-19 w szpitalach węzłowych

Informujemy, że Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli przystąpił do projektu Narodowego Programu Szczepień przeciwko COVID-19.

Narodowy Program Szczepień przeciw COVID-19 zakłada, że przed akcją szczepienia populacyjnego Polaków, zaszczepieni zostaną pracownicy służb medycznych w tzw. szpitalach węzłowych. Placówki zaszczepią swój personel oraz personel innych jednostek sektora ochrony zdrowia m.in. szpitali, przychodni, aptek i pracowników administracyjno- technicznych. 

Do 20 grudnia szpitale węzłowe będą zbierać zgłoszenia personelu medycznego i niemedycznego.

Poniżej publikujemy szczegółowe informacje na temat ścieżki postępowania dla pracowników personelu medycznego i niemedycznego, którzy chcą zaszczepić się przeciw COVID-19.

Zgodnie z wytycznymi dla szpitali węzłowych w zakresie szczepień pracowników sektora ochrony zdrowia oraz innych grup priorytetowych uprawnieni do otrzymania szczepienia są:

W ETAPIE 0:
pracownicy szpitala węzłowego,
pracownicy pozostałych podmiotów wykonujących działalność leczniczą w tym stacji sanitarno- epidemiologicznych,
pracownicy Domów Pomocy Społecznej i pracownicy Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej,
pracownicy aptek, punktów aptecznych, punktów zaopatrzenia w wyroby medyczne, hurtowni farmaceutycznych, w tym firm transportujących leki,
pracownicy uczelni medycznych i studenci kierunków medycznych.

W ETAPIE 1:
funkcjonariusze i pracownicy Policji,
ratownicy i pracownicy Państwowej Straży Pożarnej i Druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej,
pozostali pracownicy sektora ochrony zdrowia,
pozostali pracownicy z firm współpracujących z podmiotami z ETAPU 0, tj. tacy którzy nie przebywają w trybie ciągłym w podmiocie.

Zgłoszenia do szczepień pracowników sektora ochrony zdrowia

Koordynatorem ds. szczepień z ramienia stalowowolskiego szpitala jest: 
Jolanta Czarnota – Kierownik Działu Analiz i Rozliczeń z NFZ
telefon kontaktowy: 15 843 32 99

Dokumenty potrzebne do zgłoszenia chęci zaszczepienia pracowników ochrony zdrowia są do pobrania na stronie szpitala.

Wypełnione dokumenty należy przesłać do dn. 20.12.2020r. na skrzynkę elektroniczną:
Dział Analiz i Rozliczeń z NFZ dz-analiz@szpital-stw.com