Fundusz Dróg Samorządowych

Fundusz Dróg Samorządowych

Fundusz Dróg Samorządowych

Powiat Stalowowolski korzysta z dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Celowego pn. „Fundusz Dróg Samorządowych” na realizację zadań polegających na budowie, przebudowie i remoncie dróg powiatowych na terenie powiatu.

W roku 2020 w ramach Funduszu Dróg Samorządowych Powiat Stalowowolski realizował 3 zadania: Szczegółowe informacje po kliknięciu nazwy zadania. 

1. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1002R Budki Dolne – Zdziechowice w m. Zdziechowice” 

2. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1024R ul. Ks. J. Popiełuszki w Stalowej Woli”

3. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2502R – ul. Dąbrowskiego w Stalowej Woli – etap 1”

 

Fundusz Dróg Samorządowych