Informacja na temat liczby decyzji o pozwoleniu na budowę w 2020 r.

Informacja na temat liczby decyzji o pozwoleniu na budowę w 2020 r.

W 2020 roku Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli wydało łącznie 731 decyzji o pozwoleniu na budowę. Jeśli chodzi o pozwolenia na budowę nowych budynków mieszkalnych jednorodzinnych, to w rozbiciu na poszczególne gminy w Powiecie Stalowowolskim, wygląda to następująco:

 • Pysznica – 125
 • Bojanów – 50
 • Radomyśl nad Sanem – 23
 • Zaklików – 32
 • Zaleszany – 59
 • Stalowa Wola – 20

Dodatkowo, wydano jeszcze 1 pozwolenie na budowę dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Stalowej Woli (łącznie 84 mieszkań).

Poza tym, łączna liczba zgłoszeń budowlanych na budowę/ wykonywanie robót budowlanych w trybie uproszczonym bez projektu budowlanego, w 2020 roku wyniosła w sumie 507, z czego:

 • 104 zgłoszenia z gminy Pysznica
 • 52 z gminy Bojanów
 • 68 z gminy Radomyśl nad Sanem
 • 84 z gminy Zaklików
 • 87 z gminy Zaleszany
 • 112 z gminy Stalowa Wola

Łączna liczba przyjętych zgłoszeń z projektem budowlanym wyniosła – 213.

Liczba pozwoleń na budowę wydana w trybie spec ustawy drogowe – 3 zezwolenia.