Rozbudowa drogi powiatowej nr 1024R ul. Ks. J. Popiełuszki w Stalowej Woli

Zadanie jest dofinansowywane ze środków Państwowego Funduszu Celowego  pod nazwą „Fundusz Dróg Samorządowych”.

Powiat Stalowowolski na realizację przedmiotowego zadania pozyskał dofinansowanie w wysokości 75 % wartości zadania tj. w wysokości 5 547 042 zł.

Całkowita wartość zadania wynosi 7 396 057 zł.

Przedmiotem zadania jest rozbudowa drogi powiatowej klasy G na odcinku o długości 554,71 m. Zakres rzeczowy projektu obejmuje opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego wraz z uzgodnieniami, na podstawie opracowanego programu funkcjonalna – użytkowego  oraz uzyskanie decyzji – zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej – ZRID.

W ramach rozbudowy przewiduje się:

– całkowitą rozbiórkę nawierzchni asfaltowej jezdni wraz z warstwami podbudowy,

– wykonanie robót drogowych – podbudowy i nawierzchnie – dwa pasy ruchu po 3,50 m z możliwością zmniejszenia do 3,25m przy dwóch pasach ruchu w jednym kierunku w celu uspokojenia ruchu w obszarze zabudowy ,

– wykonanie robót wykończeniowych,

– oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu,

– wykonanie zieleni drogowej,

– rozbudowę sieci kanalizacji deszczowej,

– przebudowę ścieżki rowerowej na odcinku o długości 543,47 m.

– budowę ścieżki rowerowej na odcinku o długości 554,71 m,

– przebudowę ciągu pieszego na odcinku o długości 693,68 m

– remont ciągu pieszego na odcinku o długości 404,50 m,

– przebudowę trzech skrzyżowań z drogami publicznymi gminnymi: skrzyżowanie typu małe rondo z ul. Okulickiego, skrzyżowanie skanalizowane  z wyspami dzielącymi z azylami dla pieszych z ul. Skoczyńskiego i skrzyżowanie skanalizowane z ul. Wolności

– przebudowę i rozbudowę oświetlenia ulicznego,

-likwidację kolizji sieci uzbrojenia podziemnego: elektroenergetycznej, teletechnicznej, wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, gazowej i  ciepłowniczej.

Wykonawcą zadania jest konsorcjum firm:

Lider: Przedsiębiorstwo MOLTER Sp. z o.o.,

Partner I: MOLTER Zakład Usług Transportowo Sprzętowych w Rudnej Małej Sp. z o. o

Partner II: MOLTER Wytwórnia Mas Bitumicznych i Mieszanek Betonowych w Rudniku nad Sanem Sp. z o.o.

Partner III: MOSTEK Patrycjusz Mostek

Przewidywany termin zakończenia zadania 15.11.2021r.

Harmonogram prac – kliknij aby pobrać