Przebudowa drogi powiatowej nr 1002R Budki Dolne - Zdziechowice w m. Zdziechowice

Zadanie jest dofinansowywane ze środków Państwowego Funduszu Celowego  pod nazwą „Fundusz Dróg Samorządowych”.

Powiat Stalowowolski na realizację przedmiotowego zadania pozyskał dofinansowanie w wysokości 75 % wartości zadania tj. w wysokości 1 286 628 zł.

Całkowita wartość zadania wynosi 1 744 488 zł

W ramach projektu  przebudowana zostanie droga powiatowa na odcinku o długości 1750 m.

Zakres prac będzie polegał na wykonaniu:

– przebudowy jezdni ( nawierzchnia wraz z podbudową) – poszerzenie drogi do szer. 5.50 m

– ciągu pieszo-rowerowego o długości 1719m i szer. 2,65m,

– odmulenia istniejących rowów,

– przebudowy istniejących zjazdów,

– poboczy z kruszywa łamanego szer.1,0m

 – wykonanie oznakowania pionowego, poziomego, montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu

– przebudowy skrzyżowania z droga gminna nr 101402R Zaklików-Radna Góra.

Wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o. ze Staszowa.

Dnia 16.11.2020 r. zostały zakończone roboty budowlane dotyczące przebudowy drogi powiatowej nr 1002R Budki Dolne – Zdziechowice w m. Zdziechowice”.

W dniu 25.11.2020 r. dokonano odbioru robót budowlanych dla zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1002R Budki Dolne – Zdziechowice w m. Zdziechowice”, skutkiem czego inwestycja została zakończona.

 

 

 Harmonogram rzeczowo-finansowykliknij aby pobrać