Powiat wspiera akcję „Stalowa Wola dla serca”

4 tys. zł – taką kwotę pozyskał Powiat Stalowowolski z tzw. Funduszu Prewencyjnego PZU Życie S.A. Środki te zostaną w całości przeznaczone na zakup drugiego, zewnętrznego defibrylatora AED w ramach akcji „Stalowa Wola dla Serca”, której organizatorem jest stowarzyszenie Grupa Inicjatyw Twórczych ze Stalowej Woli.

Pozyskane środki pochodzą z Funduszu Prewencyjnego PZU, na który odprowadzana jest część ze składek ubezpieczonych – Tak duża kwota jaką udało się pozyskać wynika z faktu, że z oferty ubezpieczyciela korzysta u nas ponad 50 osób. Można więc powiedzieć, że tylko dzięki pracownikom starostwa, możliwe było uzyskanie tych środków – zaznacza Starosta Stalowowolski Janusz Zarzeczny – Cieszę się, że w ten sposób możemy wesprzeć akcję, której celem jest ratowanie życia – dodaje.

Defibrylator AED, czyli …
… urządzenie, które oddziałuje na mięsień sercowy prądem stałym,  umożliwiając mu powrót do normalnej, regularnej pracy. Jest ono bardzo wytrzymałe i proste w obsłudze, wystarczy go uruchomić i krok po kroku wykonywać polecenia głosowe. Użycie tego urządzenia w połączeniu z resuscytacją krążeniowo – oddechową, znacznie zwiększa szanse na przeżycie osobom, u których doszło do NZK (Nagłego Zatrzymania Krążenia).’

Nagłe Zatrzymanie Krążenia …
… jest najczęstszą przyczyną śmierci osób dorosłych. Szacuje się rocznie z tego powodu umiera ok. 700 tys. Europejczyków, z czego ok. 40 tys. to Polacy. Tak dużo zgonów wynika z faktu, że najczęściej (ok. 70%) do NZK dochodzi poza Szpitalem, gdzie szanse na przeżycie poszkodowanego wynoszą zaledwie 5%. Patologiczny rytm serca prowadzący do śmierci może wystąpić nagle na skutek zdenerwowania, silnych emocji lub nawet zwyczajnego zadławienia. Śmierć w wyniku NZK następuje w ciągu 10 minut.

„Stalowa Wola dla serca”
Akcja „Stalowa Wola dla serca” zakłada zakup i umieszczenie w przestrzeni publicznej dziesięciu defibrylatorów AED. Dzięki przeprowadzonej na początku maja br, publicznej zbiórce pieniędzy,  pierwsze takie urządzenie zostało już zainstalowane przy stalowowolskiej Hali Targowej. Drugie pojawi się już na jesieni.

Organizatorem przedsięwzięcia jest stalowowolskie stowarzyszenie Grupa Inicjatyw Twórczych.