Droga w Maziarni (gm. Bojanów) już po remoncie

Dwa odcinki drogi powiatowej Nr 1031R Stany-Maziarnia-Nisko są już gotowe do użytku. 21 lipca oficjalnie odebrano jezdnię po remoncie. Koszt robót budowlanych wyniósł ponad 495 tys. zł. W 80% koszty pokryto ze środków otrzymanych z rąk wojewody na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, pozostała część to wkład Powiatu.

Mieszkańcy mogą teraz bezpieczniej się poruszać. Otrzymana w lutym promesa jest jedną z większych i cieszę się, że mogła być przeznaczona na remont właśnie jezdni w gminie Bojanów – podkreślał starosta stalowowolski Robert Fila.

Radny powiatowy Stanisław Czochara dodał, że to kolejna inwestycja drogowa Powiatu w tej gminie – Po remoncie drogi Stalowa Wola – Przyszów-Burdze przyszła kolej na Maziarnię. Czeka jeszcze na budowę chodnik w Stanach – zaznaczył radny. Nie można też zapominać o modernizacji jezdni Cisów Las-Gwoździec-Nowy Nart.

Sieć dróg powiatowych liczy łącznie ponad 194 km. Zadania inwestycyjne i remontowe w latach 2011-2013 kosztowały Powiat ponad 10,8 mln zł bez pomocy finansowej gmin. Długość wyremontowanych dróg wyniosła prawie 37 km. Najwięcej kosztowały inwestycje drogowe w Gminie Zaleszany – 4 mln zł oraz Gminie Stalowa Wola – 3,9 mln zł.