Rusza rozbudowa ulicy Przemysłowej

W Stalowej Woli rozpocznie się wreszcie długo wyczekiwana inwestycja – rozbudowa ulicy Przemysłowej. To potężne i dość skomplikowane zadanie drogowe zrealizuje Powiat Stalowowolski we współpracy z Gminą Stalowa Wola. Koszt przedsięwzięcia to 7,2 mln zł.

– O tej inwestycji mówiło się od dawna. Cieszę się, że czas mówienia się skończył, a zaczął się wreszcie etap działania. W dniu 18 marca przekazujemy wykonawcy plac budowy, a w połowie listopada ulica Przemysłowa ma być gotowa – mówi Janusz Zarzeczny, starosta stalowowolski. Zadowolenia nie kryje również wicestarosta Mariusz Sołtys. – Od początku byłem zwolennikiem zaprojektowania tej ulicy w wersji jednojezdniowej. To znacznie obniżyło koszty całego zadania, a co za tym idzie – umożliwiło wreszcie jego realizację – komentuje wicestarosta.

Inwestycja obejmie odcinek ulicy Przemysłowej od skrzyżowania z ulicą KEN do przejazdu kolejowego. Zakres robót jest potężny i obejmuje m.in. wykonanie kanalizacji, budowę nowej nawierzchni drogowej, oświetlenia, a także chodnika i ścieżki rowerowej. Warto również dodać, że na skrzyżowaniu ulicy Przemysłowej z ulicą Niezłomnych powstanie rondo, co pozytywnie wpłynie na bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

Umowę z wykonawcami starosta oraz wicestarosta podpisali w dniu 17 marca 2015 roku. Wykonawcą inwestycji jest konsorcjum firm: PBI Infrastruktura SA, PBI Wytwórnia Mas Bitumicznych Sp. z o.o. oraz PBI Sprzęt z o.o. Koszt zadania to 7,2 mln zł, z czego 3 mln zł stanowi dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Pozostałą część – zgodnie z porozumieniem, pokryją stalowowolskie samorządy: powiat sfinansuje koszty związane z budową drogi, a miasto zapłaci za prace związane z jej odwodnieniem.