Uczeń „Budowlanki” najlepszy w Polsce!

Sławomir Dul, uczeń III klasy Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli zdobył I miejsce w Finale Centralnym XLIV edycji Ogólnopolskiego Turnieju Budowlanego „Złota Kielnia” w zawodzie monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych.

Finał turnieju odbył się w Poznaniu podczas Targów BUDMA 2015. Zmagania uczestników turnieju składały się z zadania praktycznego trwającego trzy godziny oraz części pisemnej zawierającej 40 pytań testowych.

Turniej Budowlany  „Złota Kielnia” jest ogólnopolskim konkursem skierowanym do uczniów Zasadniczych Szkół Zawodowych kształcących się w zawodach budowlanych, tj. murarz, malarz – tapeciarz, posadzkarz, stolarz, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych. To jedyny w Polsce konkurs, który od przeszło 40. lat daje uczniom ZSZ możliwość sprawdzenia swojej wiedzy i umiejętności i przekucia ich na sukces edukacyjny. Formuła konkursu jest zbliżona do zewnętrznych egzaminów zawodowych, co pozwala uczestnikom sprawdzić swoje przygotowanie do podjęcia pracy w zawodzie. Laureaci konkursu decyzją MEN są zwolnieni z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Sławek oprócz cennych nagród rzeczowych indywidualnych otrzymał zaświadczenie uprawniające do zwolnienia go z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

Z uczestnikami Turnieju Budowlanego „Złota Kielnia spotkała się pani minister Joanna Kluzik-Rostkowska i brała udział w panelu dyskusyjnym „Kształcenie zawodowe realizowane przez samorząd gospodarczy – dobre praktyki”. Dyskusja odbywała się w ramach konferencji „Fach w rękach. Rola samorządu gospodarczego w kształceniu zawodowym”. Uczestnicy turnieju wraz z opiekunami mieli również czas na zwiedzanie Międzynarodowych Targów Budownictwa BUDMA 2015 oraz uczestniczyli w konkursach organizowanych przez wystawców podczas BUDMY. Zwiedzili także stadion Lecha Poznań.

Uczniów do turnieju przygotowali nauczyciele mgr inż. Tamara Stadnik (część teoretyczna) i mgr inż. Mariusz Bożek (część praktyczna) w kwalifikacji w zawodzie monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych. Opieką nad uczniem podczas wyjazdu do Poznania na  sprawował inż.  Mateusz Małys.

Sławomir Dul swym zwycięstwem kontynuuje tradycje sukcesów uczniów Budowlanki w Turnieju „Złota Kielnia” . W ubiegłym roku I miejsce w XLIII Edycji Finału Centralnego Turnieju Budowlanego Złota Kielnia zajął Patryk Gorczyca w zawodzie malarz – tapeciarz. Zdobył również tytuł Młodego Malarz Roku Dekoral Professional 2014. II miejsce w XLIII Edycji Finału Centralnego Turnieju Budowlanego Złota Kielnia zajął Maciej Piwowar w zawodzie monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych. Zespołowo uczniowie zdobyli Puchar Ministra Infrastruktury i Rozwoju oraz miano Najlepszej Szkoły  XLIII Edycji Finału Centralnego Turnieju Budowlanego „Złota Kielnia”.