Stanowisko ds. Kultury, Zdrowia, Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi