Informacja o wyniku przetargu

  1.  Przetarg przeprowadzono w trybie przetargu ustnego nieograniczonego w dniu 05.05.2015 r. w siedzibie  Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli przy ul. Podleśnej 15.
  2. Przedmiotem przetargu był najem nieruchomości zabudowanej położonej w Stalowej Woli przy ul. Okulickiego 12, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr ew. 804 o pow. 0,1543 ha, obręb 3 – Centrum Stalowa Wola, objętej KW TB1S/00045149/3  prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Stalowej Woli.
  3. Liczba osób dopuszczonych do przetargu – 2 osoby występujące wspólnie
  4. Liczba osób niedopuszczonych do przetargu – brak
  5. Cena wywoławcza stawki czynszu – 3 000,00 zł netto + VAT (23%) /miesięcznie
  6. Najwyższa cena osiągnięta w przetargu 3 030,00 + VAT(23%)/miesięcznie
  7. Wyłoniony Najemca – Emanuela Turlewicz i Jerzy Maciąg – wspólnie

 

Informacja w Biluletynie Informacji Publicznej : tutaj