14 sierpnia dniem wolnym od pracy w Starostwie

Dzieje się tak z tytułu święta 15 sierpnia 2015 roku, przypadającego na sobotę.