Nowe wzory wniosków "budowlanych"

wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, decyzji o pozwoleniu na budowę, oraz zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Do wniosku o pozwolenie na budowę lub wniosku o pozwolenie na rozbiórkę  złożonego przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

Nowe wzory wniosków: