Ceremonia uroczystego pochówku szczątków żołnierzy rosyjskich w Kłyżowie

Wójt Gminy Pysznica – Tadeusz Bąk, powitał wszystkich zebranych, następnie archeolog Dominik Kurek przedstawił rys historyczny o wydarzeniach z czasów I wojny światowej dotyczących tego terenu. Wzdłuż Sanu, od Jarosławia aż po Sandomierz wojska carskie parokrotnie ścierały się z austrowęgierską armią. W czasie walk w 1914 i 1915 roku poległych żołnierzy grzebano w różnych miejscach: w lesie, w polu, ogrodach, a nawet w przydrożnych rowach. Rosjanie chowali swoich żołnierzy głównie na prawym brzegu Sanu. Odnalezione szczątki 28 ciał należą do żołnierzy rosyjskich poległych w pierwszym etapie działań wojennych – w latach 1914-1915. Niektóre cmentarze i miejsca zbiorowych mogił z okresu I Wojny Światowej są nadal nieznane lub zapomniane.

Modlitwie związanej z pochówkiem przewodniczyli Ks. Marcin Chyl – proboszcz parafii prawosławnej z Sandomierza oraz Ks. Tadeusz Pasek – proboszcz parafii rzymskokatolickiej w Kłyżowie.

W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych oraz delegacje szkół, harcerzy i parafian z Kłyżowa.

Studenci i doktoranci z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego, na podstawie relacji mieszkańców Kłyżowa i śladów po cmentarzu, wyznaczyli obszar pochówku rosyjskich żołnierzy z okresu I wojny światowej. Ze względu na śladowe zachowanie pochówku, prace badawcze zakładały wykorzystanie archeologicznej metodyki badań, tzn. przekopania całego stanowiska pracy.

Przedsięwzięcie realizowała gmina Pysznica, finansował je Wojewoda Podkarpacki.