NFZ zbiera opinie pacjentów

 Opinie będą zbierane z anonimowych ankiet, wypełnianych przez pacjentów. Ankieta udostępniona jest w formie elektronicznej na stronie internetowej Funduszu www.nfz.gov.pl, a także w formie papierowej dostępnej w siedzibach oddziałów NFZ ich delegaturach i punktach terenowych.

Pilotaż monitorowania satysfakcji pacjenta potrwa do końca listopada.

Link do strony z ankietą.