Przedłużamy termin naboru wniosków w dziedzinie kultury i sportu

Wnioski o dofinansowanie zadań w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz kultury fizycznej i sportu mogą składać stowarzyszenia kulturalne i sportowe, jak również inne podmioty prawne prowadzące działalność statutową w tychże dziedzinach.

Termin składania wniosków upływa z dniem 4 grudnia 2015 roku, o godz. 15:00. Szczegółowych informacji udziela pani Lila Wojciak – Główny specjalista ds. kultury zdrowia i współpracy z organizacjami pozarządowymi w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli – pod numerem telefonu: 15 643 36 54 lub osobiście w pokoju nr 408 (IV piętro).

Więcej informacji, w tym kryteria dotyczące naboru wniosków, tutaj.
Formularze wniosków do pobrania:
Wniosek o dofinansowanie zadania publicznego w dziedzinie kultury.
Wniosek o dofinansowanie zadania publicznego w dziedzinie sportu.