Budżet na 2016 rok przyjęty

Planowane dochody budżetu Powiatu Stalowowolskiego wynoszą 96 863 000,- zł, w tym dochody bieżące w kwocie 90 976 694,- zł oraz dochody majątkowe w kwocie 5 886 306,- zł. Wydatki Powiatu w 2016 roku zaplanowano na kwotę 97 300 000,- zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 90 968 995,- zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 6 331 005,- zł. Zakładany deficyt budżetu w wysokości 437 000,- zł zostanie pokryty przychodami z emisji papierów wartościowych.

W budżecie na 2016 rok znalazły się m. in. takie zadania jak:

– przebudowa drogi powiatowej Nr 1027R ulicy Klasztornej w Stalowej Woli w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016– 2019”- 3 490 225 zł

– dotacja dla Gminy Stalowa Wola na wsparcie finansowe i wspólną realizację projektu pn. „Budowa skrzyżowania ulic: Ofiar Katynia, Mickiewicza, Solidarności i nowoprojektowanej w Stalowej Woli o łącznej długości wlotów 279,19 m wraz z przebudową odcinka drogi gminnej ul. Solidarności- 171 000 zł,

– utworzenie ogrodu dydaktyczno – rekreacyjnego przy ZSP Nr 3 w Stalowej Woli- 100 000 zł

– termomodernizacja budynku ZS Nr 6 Specjalnych- 971 362 zł,

– budowa placu zabaw dla dzieci wraz z niezbędnym wyposażeniem przy ZS Nr 6 Specjalnych- 307 800 zł

– przebudowa instalacji ciepłej wody w oparciu o zastosowanie kolektorów słonecznych w Domu Pomocy Społecznej w Stalowej Woli- 359 230 zł,

– budowa orlika lekkoatletycznego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Stalowej Woli- 698 898 zł.

Jak podkreśla starosta stalowowolski Janusz Zarzeczny to nie jedyne zadania, które będą realizowane w przyszłym roku – zdajemy sobie sprawę z tego, że nasz budżet nie jest duży, ale chcemy realizować zadania ważne z punktu widzenia mieszkańców, dlatego w ciągu roku budżet na pewno będzie zmieniany. Mamy w planach wiele inwestycji m. in. remont mostu na Sanie w Radomyślu, modernizację energetyczną budynków oświatowych ZSP nr 1, CEZ, CKU. W planach są także remonty dróg powiatowych oraz gminnych. Na te zadania będziemy ubiegać się o środki zewnętrzne.

Budżet powiatu przyjęto 20 głosami za, przy 2 głosach przeciwnych.