Gala Stypendialna w Zaleszanach

Z inicjatywy Fundacji Fundusz Lokalny SMK młodzi utalentowani i kreatywni mieszkańcy naszego regionu mogą ubiegać się o stypendia edukacyjne i artystyczne. Dzięki grantom zdolna młodzież z powiatów stalowowolskiego, tarnobrzeskiego i sandomierskiego ma szansę na pogłębianie swoich pasji i zainteresowań. Takie spotkania i wsparcie finansowe, nie byłyby możliwe gdyby nie współpraca i partnerstwo przedstawicieli władz lokalnych, organizacji, lokalnych grup sponsorskich czy osób fizycznych.

Podczas gali prezes Fundacji Stanisław Baska wręczył stypendystom dyplomy oraz podziękowania dla fundatorów i sponsorów za wsparcie. Stypendia edukacyjne i artystyczne otrzymało łącznie 18 osób, w tym z powiatu stalowowolskiego 2 uczniów.

W tym roku dodatkowo podczas Gali Stypendialnej odbył się konkurs dla młodzieży gimnazjalnej polegający na uczestnictwie w debacie oksfordzkiej. Do debaty przystąpiły trzy drużyny, gimnazjaliści z Zaleszan, Zbydniowa i Turbi. Młodzi ludzie przedstawiając argumenty za i przeciw dyskutowali o tym czy w szkole powinny obowiązywać mundurki, czy internet to nasz przyjaciel czy wróg oraz czy telefony komórkowe są niezbędne do życia. Według jury najlepszą drużyną okazała się młodzież z Gimnazjum w Zbydniowie. Dodatkowo jury na najlepszego mówcę uznało Błażeja Mokrzaka z Gimnazjum w Zaleszanach.

Organizatorem konkursu było Partnerstwo „Młodzi gniewni dla nas pewni” reprezentowane przez lidera partnerstwa Fundację Fundusz Lokalny SMK. Konkurs na terenie Gminy Zaleszany został objęty patronatem Wójta Gminy Zaleszany i Rady Gminy Zaleszany. Spotkanie zakończyły występy młodzieży.

Więcej informacji o stypendiach i programach na stronie www.fundacjasmk.pl