To był dobry rok dla naszego Powiatu

 • Patrząc na podsumowanie wydatków inwestycyjnych poniesionych w 2015 roku przez Powiat Stalowowolski, trzeba przyznać, że pod tym względem był on dość udany. Zwłaszcza jeśli chodzi o inwestycje drogowe…
  Rzeczywiście, w ubiegłym roku wykonaliśmy remonty oraz przebudowy dróg i chodników o łącznej wartości aż 9,5 miliona złotych. I nie liczę tu potężnego, bo wartego aż 13,5 miliona złotych zadania, jakim była budowa ponad 23-kilometrowego odcinka szlaku rowerowego „Green Velo”. To był więc naprawdę dobry rok, nie mamy się czego wstydzić.
 • Ale na jednej z sesji spotkał się Pan z zarzutami, że powiat inwestuje głównie w mieście, pomijając gminy wiejskie…
  Tylko że te zarzuty są bezpodstawne. Najlepiej pokazuje to przykład wspomnianych ubiegłorocznych inwestycji drogowych: na 9,3 km dróg i chodników, aż 8 km zrealizowano właśnie na terenie gmin wiejskich, m.in. w takich miejscowościach jak: Skowierzyn, Maziarnia, Turbia, Dąbrówka Pniowska, Orzechów, Gielnia oraz w innych. W Stalowej Woli zrobiliśmy natomiast jedną, ale dużą i kluczową inwestycję, jaką była rozbudowa ulicy Przemysłowej.
  Natomiast są też takie inwestycje, które owszem – możemy tylko i wyłącznie realizować w mieście. Mam tu myśli inwestycje w służbę zdrowia oraz w oświatę, bo przecież wszystkie administrowane przez powiat szkoły oraz placówki służby zdrowia są ulokowane właśnie w Stalowej Woli. Musimy jednak pamiętać, że służą one nie tylko mieszkańcom miasta, ale i gmin wiejskich z naszego terenu – przecież to tu uczy się nasza młodzież i to tu leczą się pacjenci. Nie można więc mówić, że wydatki na szkoły czy szpital są tylko dla stalowowolan.
 • Skoro wspomniał Pan już o nakładach na służbę zdrowia, to proszę opowiedzieć o ubiegłorocznych inwestycjach w tym zakresie…
  Powiat dołożył 525 tys. zł do dużego projektu związanego z informatyzacją szpitala. Sfinansowaliśmy również zakup nowoczesnego aparatu RTG typu Telekomando, który kosztował 570 tys. zł. Trzeba też wspomnieć o zakupie echokardiografu, a dzięki współpracy z gminą Stalowa Wola i jej wsparciu, nasz szpital wzbogacił się również o nową karetkę oraz nowoczesny laser urologiczny. Ale służba zdrowia to nie tylko szpital, wydatki w tym zakresie ponosiliśmy również na Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy. 46 tys. zł wydaliśmy na informatyzację zakładu, a 193 tys. zł na modernizację sieci logicznej, elektrycznej, alarmowej i przeciwpożarowej.
 • Oprócz omówionych przez Pana zadań, były również inne inwestycje. Choćby w bazę oświatową, a także w bazę oraz sprzęt dla strażaków…
  3 nowe sale dydaktyczne oraz powiększony pokój nauczycielski – to efekt prac budowlanych, jakie przeprowadzono w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Stalowej Woli. Powiat Stalowowolski wydał na to zadanie 280 tysięcy złotych. Ta inwestycja znacznie ułatwiła funkcjonowanie tej szkoły. Dodatkowe sale dydaktyczne pozwoliły nie tylko lepiej rozplanować zajęcia dla uczniów, ale przede wszystkim umożliwiły opuszczenie starego budynku szkoły przy ulicy Jagiellońskiej. Od początku 2016 roku, wszystkie zajęcia dla uczniów Ekonomika odbywają się już tylko i wyłącznie w obiekcie przy ulicy Polnej.
  A jeśli chodzi o wydatki na strażaków, to mamy za sobą inwestycję w termomodernizację Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 2 w Stalowej Woli, zrealizowaną niemal w całości dzięki pozyskanemu dofinansowaniu w kwocie 210 tys. zł. Dofinansowaliśmy również zakup 2 pojazdów dla jednostek OSP w Stalowej Woli oraz w Kotowej Woli. W obu przypadkach dołożyliśmy po 30 tys. zł.
 • Podsumowując: czy jest Pan zadowolony z ubiegłorocznych inwestycji?
  Tak. To był dobry rok dla naszego Powiatu. Udało nam się zrobić naprawdę dużo. Bez wielkiego szumu i rozgłosu, ale konsekwentnie robiliśmy swoje. I efekty są naprawdę zadowalające, zwłaszcza w sferze drogownictwa. Oczywiście, że mam jakiś niedosyt, bo człowiek zawsze chciałby zrobić coś więcej, ale mam nadzieję, że ten niedosyt zaspokoję już w tym roku. Nie ukrywam, że mamy jako Zarząd Powiatu dość ambitne plany inwestycyjne i będziemy próbowali je wcielić w życie.