VII Konkurs Architektoniczny Powiatu Stalowowolskiego

Zapraszamy do wzięcia udziału w VII Konkursie Architektonicznym Powiatu Stalowowolskiego.

TERMINARZ:
1. Zgłaszanie obiektów do Konkursu – do 30 września 2016 roku.
2. Zakończenie prac Kapituły Konkursu – do 30 października 2016 roku.
3. Ogłoszenie wyników Konkursu – do końca grudnia 2016 roku. 

ZASADY OGÓLNE KONKURSU
Cel Konkursu – promowanie i nagradzanie inwestorów, projektantów, wykonawców, kierowników budów oraz inspektorów nadzoru inwestorskiego – obiektów budowlanych na terenie powiatu stalowowolskiego, wyróżniających się stylem, formą architektoniczną, programem użytkowym itp.
W Konkursie mogą uczestniczyć obiekty budowlane nowo wybudowane lub remontowane, przebudowywane, modernizowane – w okresie ostatnich pięciu lat.

Konkurs odbywa się w następujących kategoriach:
1. Budynki mieszkalne jednorodzinne.
2. Budynki mieszkalne wielorodzinne.
3. Obiekty użyteczności publicznej.
4. Obiekty modernizowane, przebudowywane itp.
5. Inne obiekty budowlane (nie kubaturowe), obiekty przemysłowe, budowle i obiekty inżynierskie oraz inne realizacje np. kompleksowe rewitalizacje terenów itp.

Prawo zgłaszania obiektów budowlanych do Konkursu przysługuje:
1. Inwestorom, projektantom, wykonawcom obiektów budowlanych, kierownikom budów oraz inspektorom nadzoru inwestorskiego.
2. Organizacjom społeczno-zawodowym.

Zgłoszenia dokonuje się w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Stalowej Woli, na FORMULARZU. Jeżeli zgłaszającym jest podmiot inny niż inwestor, do zawiadomienia należy dołączyć pisemną jego zgodę.

Kryteria oceny oraz rozstrzygnięcia Konkursu dokonuje Kapituła Konkursu. Skład osobowy Kapituły ustala i pierwsze posiedzenie zwołuje Starosta Stalowowolski.

Zasady rozstrzygnięć Konkursu oraz przyznawania miejsc w poszczególnych kategoriach, określa Kapituła Konkursu.

Decyzje Kapituły, co do rozstrzygnięć Konkursu są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.

Nagrody w Konkursie:
1. Dla inwestorów:
– za zajęcie miejsc od I do III w poszczególnych kategoriach: statuetki, dyplomy,
– dyplomy za wyróżnienie.
2. Dla projektanta, wykonawcy obiektu, kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego – Certyfikaty jakości usług: projektanta, wykonawcy, kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego.

Kapituła może przyznać nagrodę specjalną dla obiektu wyróżniającego się szczególnymi parametrami architektonicznymi, użytkowymi itp.

Wzór statuetki Konkursu zatwierdza Starosta Stalowowolski.

Ogłoszenie wyników Konkursu wraz z wręczeniem nagród, odbywa się podczas uroczystości, organizowanej przez Starostę Stalowowolskiego.

Udział w Konkursie jest bezpłatny.

Więcej na: http://pinbsw.pl/