Konkursy na stanowiska dyrektorów ZSO i ZSP Nr 2

1. Zespołu Szkół Ogólnokształcących Liceum Ogólnokształcącego im. KEN w Stalowej Woli, ul. Staszica 5
Szczegóły, pobierz: ogłoszenie o konkursie na dyrektora ZSO

2. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli, ul. 1-go Sierpnia 26
Szczegóły, pobierz: ogłoszenie o konkursie na dyrektora ZSP Nr 2

 
Oferty należy składać w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli, ul. Podleśna 15, pokój 108, tel. 15/643-37-09,
w terminie od 19.02.2016 r. do 18.03.2016 r. do godz. 15:30 w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i  dopiskiem:

1. „Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Liceum Ogólnokształcącego im. KEN
     w Stalowej Woli, ul. Staszica 5”

2. „Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki
     w Stalowej Woli, ul. 1-go Sierpnia 2″