Bezpieczny Internet

Szkolne działania w ramach akcji prowadzone były na przełomie stycznia i lutego, obejmowały szereg inicjatyw edukacyjnych, działań oraz projektów. Przede wszystkim uczniowie klas I, II technikum i zasadniczej szkoły zawodowej zostali przeszkoleni na platformie e-learningowej i uczestniczyli w kursach on-line, poświęconych zagadnieniom bezpieczeństwa w Internecie. Ponadto m. in. przygotowano wystawy i ekspozycje tematyczne, największym powodzeniem wśród uczniów cieszyły się konkursy graficzno-informatyczne, w których wzięło udział 197 uczniów.

Uczniowie w ramach konkursu przygotowywali projekty graficzne w trzech kategoriach: kalendarz, plakat/puzzle, logo na torbę, nawiązujące do tegorocznego hasła. Na zwycięzców w poszczególnych kategoriach czekały atrakcyjne nagrody ufundowane przez sponsorów, m. in. Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli.

Warto podkreślić, że w ubiegłym roku szkolnym za pomysłowość i oryginalność podejmowanych działań koordynatorki Dnia Bezpiecznego Internetu w Centrum Edukacji Zawodowej Monika Bis, nauczyciel informatyki i grafiki komputerowej, oraz Justyna Krawiec, nauczyciel przedmiotów zawodowych, uhonorowane zostały wyróżnieniem, jednym z dziesięciu w Polsce, a szkoła otrzymała Certyfikat SSL gwarantujący ochronę danych na stronach www.

Wyniki konkursów:

Kategoria: Kalendarz/ piramidka (grafika rastrowa)

I miejsce Mariusz Dziuba kl. 2-56/ zasadnicza szkoła zawodowa

II miejsce Bartłomiej Skalski kl. 2-1/ zasadnicza szkoła zawodowa

III miejsce Patryk Rychlicki kl. 2-1/ zasadnicza szkoła zawodowa

Kategoria: Kalendarz/ piramidka (grafika wektorowa)

I miejsce Izabela Fiut kl. IIr/ technikum

II miejsce Filip Krawiec kl. IIr/ technikum

III miejsce Kinga Wośko kl. IIr/ technikum

Wyróżnienia:

Klaudia Czubacka kl. IIr/ technikum

Małgorzata Kotwica kl. IIr/ technikum

Joanna Leń kl. IIr/ technikum

Justyna Stępień kl. IIr/ technikum

Katarzyna Szczygieł kl. IIr/ technikum

Kategoria: plakat/puzzle

I miejsce Kowal Marcin kl. Ik/ technikum

II miejsce Mateusz Szabelski kl. IVi/technikum

III miejsce Duma Adrian kl. Iim/ technikum

Wyróżnienia:

Angelika Wyka kl. If/ technikum

Michał Kowalski kl. IIIfi/ technikum

Kacper Lichwiarz kl. Ii/ technikum

Jakub Piestrak kl. Ir/ technikum

Natalia Płachcińska kl. Ir/ technikum

Konrad Popek kl. IIk/ technikum

Bartłomiej Serafin kl. Is/ technikum

Sebastian Wasąg kl. Iim/ technikum

Kategoria: nadruk graficzny na torbę reklamową

I miejsce Bartłomiej Puzio kl. IVi/technikum

II miejsce Piotr Majchrzak kl. IIIr/technikum

III miejsce Bartłomiej Sobkiewicz kl. IIIr/technikum

Wyróżnienia: Adrianna Czerwińska kl. IIIr/ technikum

Klaudia Niedopad kl. IIei/ technikum

Natalia Pater kl. IIIr/ technikum

Karolina Sidor kl. IIIr/ technikum

Daria Zbyrasz kl. IIIr/ technikum