Zaproszenie na IX Warsztaty Szkoleniowe

Ramowy program warsztatów:
1. Przepisy prawne i normy, regulujące zasady przeprowadzania odbioru lub kontroli okresowych instalacji gazowych.
2. Osoby uprawnione do odbioru lub kontroli okresowych instalacji gazowych.
3. Odbiór techniczny instalacji gazowych.
4. Okresowa kontrola stanu technicznego instalacji gazowych.
5. Wzory protokółów z odbioru lub kontroli okresowych instalacji gazowych.

Warsztaty odbędą się 4 kwietnia 2016 roku w godz. 10:00 – 14:00 w auli Zespołu Szkół Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli przy ul. 1 Sierpnia 26.

Warsztaty adresowane są do osób przeprowadzających odbiór lub kontrole okresowe instalacji gazowych.

Poprowadzi je Marian Pędlowski – Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Stalowej Woli.

Zgłoszenia można dokonać w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Stalowej Woli osobiście, a także pod numerami telefonów: 643 36 69 – 71, lub 604 90 33 39, bądź e-mailem na adres: pinbsw@wp.pl – do 30 marca 2016 roku.

Więcej na: http://pinbsw.pl/