Nieodpłatna pomoc prawna

Uruchomienie punktów to rezultat wejścia w życie ustawy, która zakłada stworzenie ogólnopolskiego systemu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Zgodnie z nią na terenie każdego powiatu powstały punkty nieodpłatnej pomocy prawnej świadczonej przez adwokata, radcę prawnego lub magistra prawa w lokalach udostępnionych przez gminy lub powiaty.

Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną, na etapie przedsądowym, otrzymają osoby, które nie ukończyły 26. roku życia, osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej, osoby, które ukończyły 65. lat, osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny oraz kombatanci, weterani, zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

Zachęcamy do korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej.