Marsz Godności Osób z Niepełnosprawnościami

Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych obchodzony jest w Unii Europejskiej od lat 90 – tych. W Stalowej Woli organizatorem Marszu jest Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Szansa”. Jego celem jest przede wszystkim pokazanie społeczeństwu, że osoby niepełnosprawne są wśród nas, to dzień manifestacji tolerancji i równouprawnienia.

Jak co roku Marsz Godności Osób z Niepełnosprawnościami wyruszył z placu przed Kościołem Św. Floriana i przeszedł na plac przed Miejskim Domem Kultury, gdzie odbyło się m. in. spotkanie z władzami Miasta i Powiatu.

Na scenie zaprezentowali się podopieczni stalowowolskich placówek i stowarzyszeń pomagających osobom niepełnosprawnym. Imprezę zakończono wypuszczeniem kolorowych baloników „w niebo”.

W Marszu Godności wzięło udział ponad 500 osób, a wśród nich przedstawiciele Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych „Szansa” w Stalowej Woli, Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 7 w Stalowej Woli, Zespołu Szkół nr 6 Specjalnych w Stalowej Woli, Środowiskowych Domów Samopomocy: nr 1 i 2 w Stalowej Woli, w Bojanowie, w Nisku, w Radomyślu nad Sanem, a także uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej „Nadzieja”, WTZ przy MOPS w Stalowej Woli, WTZ „Szansa” oraz przedstawiciele Stowarzyszenia na rzecz Osób Niepełnosprawnych Ruchowo „Sonir” w Stalowej Woli.