Zmiany w Ustawie o Stowarzyszeniach

W związku z wyjściem w życie w dniu 20 maja 2016 roku nowelizacji ustawy z dnia 25 września 2015 roku – Prawo  o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 roku, poz.1923) informuje się że:

I. Stowarzyszenia  zarejestrowane przed 20 maja 2016 roku działające na podstawie  dotychczasowych przepisów w terminie 24 miesięcy od dnia wejścia w życie nowelizacji ustawy, winny dostosować swoje statuty do wymagań ustawy (tj. do 20 maja 2018 roku).

II. Stowarzyszenia zwykłe są obowiązane :

  1. W terminie 24 miesięcy od dnia wejścia w życie nowelizacji  ustawy, działające na podstawie przepisów dotychczasowych są obowiązane dokonać wpisu do ewidencji stowarzyszeń zwykłych w terminie do  20 maja 2018 roku
  2. Do dnia dokonania wpisu do ewidencji tj. 20 maja 2018 roku, stowarzyszenia zwykłe działają na podstawie przepisów dotychczasowych
  3. Po 20 maja 2018 roku brak wpisu skutkuje rozwiązaniem stowarzyszenia zwykłego z mocy prawa.