Finał Konkursu Wiedzy o Prawach Konsumenta

Patronat merytoryczny nad konkursem sprawował Jerzy Kozielewicz Powiatowy Rzecznik Konsumentów, w pracach komisji konkursowej uczestniczyła także Ferdynanda Łątkowska- pełniąca funkcję Rzecznika Konsumentów Powiatu Niżańskiego. Celem konkursu jest przede wszystkim szerzenie wiedzy konsumenckiej wśród młodych ludzi. Dzięki udziałowi w konkursie uczniowie poznają instrumenty ochronne oraz podstawowe przepisy prawne dotyczące zakupów towarów i usług, zwłaszcza że kupujemy coraz częściej i za pomocą coraz nowszych narzędzi.

Konkurs składał się z dwóch części: testowej oraz zadania praktycznego. W pierwszej uczniowie mieli za zadanie rozwiązać test wyboru składający się z 30 pytań, w drugiej rozwiązywali typowe problemy z jakimi na co dzień spotykają się konsumenci.

Po zaciętej rywalizacji laureatką konkursu została Karolina Kokoszka z Liceum Katolickiego w Stalowej Woli, drugie miejsce zajęła Marzena Balawajder z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Krośnie, trzecie miejsce przypadło Karolinie Łyko z Liceum Katolickiego w Stalowej Woli, czwarte miejsce zajął Marcin Stec z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Stalowej Woli, a piąte miejsce Maria Beer z Liceum Ogólnokształcącego im. KEN w Stalowej Woli. Komisja konkursowa przyznała także liczne wyróżnienia.

Nagrodzonym oraz uczestnikom konkursu gratulujemy!