Sukces LO im. KEN

Ranking został przygotowany przez miesięcznik “Perspektywy”, we współpracy z Akademią Górniczo – Hutniczą w Krakowie. Misją rankingu STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) jest budzenie w młodych ludziach pasji do przedmiotów ścisłych, a następnie inspirowanie ich do podejmowania studiów na kierunkach inżynierskich i w naukach ścisłych.

Ranking wskazuje licea i technika, które najlepiej przygotowują kandydatów na takie właśnie studia. Sukces uczniów i nauczycieli popularnego „Staszka” jest tym większy, że samych liceów ogólnokształcących jest w Polsce 2286. W rankingu sklasyfikowano tylko 200 najlepszych liceów STEM w całej Polsce.

LO im. KEN jest jedynym w rankingu ze Stalowej Woli z całego powiatu stalowowolskiego. Tworząc ranking pod uwagę brano wyniki matury na poziomie rozszerzonym z przedmiotów: matematyka, fizyka, chemia, biologia oraz informatyka, wyniki matury obowiązkowej z matematyki oraz sukces szkół w olimpiadach przedmiotowych, krajowych i międzynarodowych, odpowiadających swoim profilem zakresowi STEM.

Warto podkreślić, że to już czwarty ranking w tym roku, w którym Szkoła jest notowana.