Spotkanie w sprawie sieci szerokopasmowej

W spotkani uczestniczyli m. in. Dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego Sławomir Cynkar oraz przedstawiciele Operatora Sieci Szerokopasmowej Polska Wschodnia – Spółki ORSS. Na spotkanie zostali zaproszeni m.in. przedstawiciele samorządów oraz lokalni operatorzy działający na terenie powiatu stalowowolskiego.

Organizatorzy spotkania przekazali informacje dotyczące możliwości uzyskania dostępu do sieci szerokopasmowej dla mieszkańców i instytucji, poruszono także problemy z jakimi borykają się Operatorzy Sieci Dostępowych, którzy wyrażają chęć budowy sieci dostępowych do końcowych użytkowników.

Dzięki realizacji projektu „Sieci Szerokopasmowe Polski Wschodniej – województwo podkarpackie” powstało ponad 2000 km sieci. Celem projektu jest zwiększenie dostępu do internetu instytucji publicznych, przedsiębiorstw i mieszkańców obszarów zagrożonych „wykluczeniem cyfrowym”.