Niemiecka delegacja w Stalowej Woli

Stalowa Wola znalazła się na trasie kilku polskich miast, w których gościli niemieccy delegaci. Podczas spotkania zorganizowanego przez miasto w obiektach Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, spotkali się z samorządowcami – gminę reprezentował przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Sobieraj, a powiat – wicestarosta Mariusz Sołtys, który zaprezentował szkolnictwo ponadgimnazjalne na naszym terenie. W swoim wystąpieniu zwrócił uwagę zarówno na nowoczesną bazę dydaktyczną naszych szkół, jak i problemy szkolnictwa wynikające z przesłanek demograficznych. – Bardzo nas cieszy fakt, że nasza młodzież tak chętnie wybiera edukację techniczną. Aż 65% uczniów szkół ponadgimnazjalnych kształci się w technikach oraz szkołach zawodowych, a 35% w liceach. Dzięki temu w przyszłości jest jej łatwiej znaleźć pracę, a naszym firmom – pracowników – podkreślał wicestarosta Sołtys.

Na niemieckiej delegacji zrobiło wrażanie stosunek liczby nauczycieli przypadających na uczniów w naszych szkołach, który ich zdaniem jest wysoki. Mieli również okazję poznać bliżej ich funkcjonowanie na przykładzie Centrum Edukacji Zawodowej, którego dyrektor – Piotr Żyjewski przygotował specjalną prezentację. O Stalowej Woli przedstawicielom Landtagu Północnej Nadrenii-Westfalii opowiedzieli Dorota Szczurek oraz Ryszard Sęczyk ze stalowowolskiego Urzędu Miasta, natomiast przykład funkcjonowania nowoczesnego przemysłu w naszym mieście przedstawił Jacek Krupa – członek zarządu firmy Uniwheels, którą następnie Niemcy mieli okazję zwiedzić.