Rozpoczął się rok szkolny 2016/2017

W szkołach prowadzonych przez Powiat Stalowowolski: ZSO, ZSP nr 1, ZSP nr 2, ZSP nr 3 oraz w CEZ-ie, będzie w tym roku uczyło się 3 538 uczniów, a kolejnych 373 w Centrum Kształcenia Ustawicznego i Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego. Oprócz nich, nowy rok szkolny rozpoczęli również uczniowie ZS nr 6 Szkół Specjalnych – w sumie 210 dzieci, w tym 88 w ramach wczesnego wspomagania.

Podsumowując – razem, we wszystkich placówkach oświatowych podległych Powiatowi Stalowowolskiemu, naukę rozpoczęło 4 055 uczniów, z czego 1 083 to pierwszoklasiści (w samych tylko szkołach dla młodzieży). – Wraz z całym Zarządem Powiatu Stalowowolskiego życzymy im wszystkim powodzenia i sukcesów w nauce. Z tej okazji, najlepsze życzenia pragniemy również przekazać wszystkim nauczycielom i pozostałym pracownikom naszych szkół – mówi Janusz Zarzeczny, starosta stalowowolski.

Starosta nie ukrywa, że jest bardzo zadowolony z wyników tegorocznego naboru. – To dobry wynik, nasze szkoły uruchomią wszystkie z zaplanowanych wcześniej oddziałów. Cieszę się tym bardziej, że w prowadzonych przez nas placówkach oprócz młodzieży z Powiatu Stalowowolskiego, stale przybywa dzieci z innych powiatów. W tym roku pozyskaliśmy spoza naszego powiatu aż 331 nowych uczniów, co stanowi aż 32 procent wszystkich pierwszoklasistów. Najwięcej z nich – ponad 220, jest z Powiatu Niżańskiego, ponad 50 z Powiatu Tarnobrzeskiego. To, że nasze szkoły przyciągają młodzież spoza naszego powiatu świadczy tylko o tym, że kształcą na dobrym poziomie, a ich oferta edukacyjna jest atrakcyjna dla młodzieży – mówi Janusz Zarzeczny.