Zaproszenie na bezpłatne warsztaty

Warsztaty adresowane są do osób przeprowadzających odbiór lub kontrole okresowe instalacji elektrycznych. Poprowadzi je Marian Pędlowski – Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Stalowej Woli.

Ramowy program:

1. Przepisy prawne, regulujące zasady przeprowadzania odbioru instalacji elektrycznych.

2. Osoby uprawnione do odbioru instalacji elektrycznych.

3. Wzory protokołów z odbioru instalacji elektrycznych.

4. Przepisy prawne, regulujące zasady kontroli okresowych instalacji elektrycznych.

5. Osoby uprawnione do kontroli okresowych instalacji elektrycznych.

6. Wzory protokołów z kontroli okresowych instalacji elektrycznych.

7. Wymiana doświadczeń z praktyki.

Warsztaty odbędą się 21 września 2016 roku (środa) w godz. 9.00 – 14.00 w sali obrad Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli przy ul. Podleśnej 15. Zgłoszenia można dokonać w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Stalowej Woli osobiście, a także pod numerami telefonów: 15 643 36 69 – 71, lub 604 90 33 39, bądź mailem na adres: pinbsw@wp.pl – do 19 września 2016 roku.

Powiat Stalowowolski jest jedynym w kraju, organizującym cyklicznie warsztaty szkoleniowe. Od 2011 roku odbyło się dziesięć edycji.

Ich tematyka i adresaci:

1) procedury w Prawie budowlanym – dla uczestników procesu budowlanego,

2) okresowe kontrole stanu technicznego obiektów budowlanych – dla właścicieli i zarządców,

3) prawa i obowiązki kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego,

4) prawa i obowiązki projektanta,

5) projekt budowlany – dla projektantów,

6) użytkowanie obiektów budowlanych – dla właścicieli i zarządców,

7) okresowe kontrole obiektów budowlanych – dla osób przeprowadzających kontrole,

8) nowelizacje przepisów budowlanych – dla uczestników procesu budowlanego,

9) okresowe kontrole stanu technicznego instalacji gazowych – dla osób przeprowadzających kontrole,

10) okresowe kontrole stanu technicznego przewodów kominowych – dla osób przeprowadzających kontrole.