Człowiek Naszego Czasu 2016

Patronat honorowy nad Galą sprawowali: Janusz Zarzeczny – Starosta Stalowowolski, Robert Bednarz – Starosta Powiatu Niżańskiego, Lucjusz Nadbereżny – Prezydent Miasta Stalowej Woli, Julian Ozimek – Burmistrz Gminy i Miasta Nisko. Organizatorem uroczystości był Magazyn Nadsański „Nasz Czas”, obchodzący 10-lecie powstania. Podkreślony został również drugi jubileusz – 25-lecie działalności twórczej, artystycznej i organizatorskiej muzykologa, publicysty i wydawcy Piotra Jackowskiego.

Region dolnosański jest miejscem życia i pracy wielu wspaniałych ludzi. Wykonując swoje codzienne obowiązki, wyświadczają innym ogrom dobra. Spełniają się przy tym jako pasjonaci, animatorzy życia społecznego, kulturalnego, religijnego, gospodarczego. O ileż uboższa byłaby nasza mała ojczyzna, gdyby nie ich wkład w rozwój wspólnot lokalnych. Każdy z nich zasługuje na szacunek, docenienie, wyróżnienie, uhonorowanie. Redakcja Magazynu Nadsańskiego „Nasz Czas” postanowiła dostrzec tych najzwyczajniejszych niezwyczajnych i honorować ich corocznie statuetką Człowieka Naszego Czasu. A skąd ów tytuł? Ponieważ ci ludzie odpowiadają na wyzwania naszego czasu, żyją tu i teraz, kształtując naszą rzeczywistość. To właśnie oni, dzięki swojej aktywności, wnoszą w nasze życie promyki dobra, nadziei, czynią wspaniałe rzeczy służąc nam wszystkim pomysłowością, talentem, inicjatywą i zaangażowaniem. Oni są bogactwem naszego regionu i jego chlubą. Choć z pewnością nie jest im łatwo, to jednak starają się pokonywać wszelkie trudności. Spełnianie w dobrym daje im siłę i motywuje do dalszego wysiłku na rzecz otoczenia. Są wśród nich ludzie różnych stanów i zawodów. To ludzie naszego czasu!

Laureatami tytułu Człowiek Naszego Czasu 2016 zostali:

MARIA REHOROWSKA (Stalowa Wola) – mieszkanka Rozwadowa, zabiegająca o przywrócenie świetności dawnego miasteczka, dziś dzielnicy Stalowej Woli. Godna podziwu i uznania jest jej pasja społecznikowska, inicjatywy organizacyjne, umiłowanie lokalnej historii, kultury i tradycji, zaangażowanie w krzewieniu wartości patriotycznych. Cenna jest jej aktywność kronikarska, dokumentacyjna i publicystyczna. Wydała kilka książek poświęconych Rozwadowowi. W latach aktywności zawodowej była oddaną nauczycielką, budowała struktury NSZZ „Solidarność”, jeszcze nie tak dawno udzielała się na niwie samorządowej jako radna.

MAREK GRUCHOTA (Stalowa Wola) – dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Stalowej Woli. Człowiek oddany całym sercem krzewieniu kultury, tradycji, podejmujący liczne inicjatywy na rzecz lokalnej społeczności. Uwagę zwraca jego kreatywność, otwartość na ludzi, wcielanie w życie nowych pomysłów i projektów. Wychodzi naprzeciw społecznym zapotrzebowaniom, umożliwiając chętnym rozwój talentów. Dzięki jego wysiłkom i współpracy ze środowiskiem, Stalowa Wola pełni rolę kulturalnej stolicy regionu.

MAREK ZAREMBA (Stalowa Wola) – kierownik sekcji zespołów folklorystycznych Miejskiego Domu Kultury w Stalowej Woli, choreograf i reżyser Zespołów Pieśni i Tańca „Lasowiacy” oraz „Mali Lasowiacy”, prezes Stowarzyszenia Sympatyków ZPiT „Lasowiacy”. Z pasją i zaangażowaniem oddaje się pracy artystycznej, krzewiąc wśród dzieci i młodzieży tradycje, będące dorobkiem wielu pokoleń Polaków w dziedzinie folkloru. Jest pomysłodawcą i autorem cyklicznych zajęć w szkołach i ośrodkach kultury. Marek Zaremba to także zaangażowanym społecznik. Swój czas poświęca na pełnienie licznych funkcji w organizacjach pozarządowych, inicjując wiele przedsięwzięć kulturalnych na terenie miasta i powiatu stalowowolskiego. Aktualnie kierowani przez niego „Lasowiacy” obchodzą jubileusz 60-lecia, a sam artysta świętuje 40-lecie swojej działalności.

JOLANTA POWĘSKA (Jastkowice) – to animatorka życia kulturalnego w regionie nadsańskim, a zwłaszcza w Jastkowicach. Jest współzałożycielką i wiceprezesem Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Jastkowickiej oraz liderką przedsięwzięć podejmowanych przez tę organizację. Z jej inicjatywy od 2009 roku odbywają się w Jastkowicach dożynki parafialne. Ponadto współorganizuje spotkania opłatkowe dla osób starszych i samotnych, podczas których występują lokalne grupy jasełkowe i kolędnicze promując dawne zwyczaje. Jolanta Powęska włącza się aktywnie w realizację projektów adresowanych do dzieci, młodzieży i osób starszych. Dzięki jej determinacji powstało widowisko zatytułowane „Wesele jastkowickie”, cieszące się dużą popularnością w regionie nadsańskim.

GRAŻYNA KOŁACZ-ANTOSIK (Jastkowice) – jest doświadczonym pedagogiem, miłośniczką historii i cenioną regionalistką, umiejącą zaszczepić w ludziach chęć do czerpania z bogactwa tradycji i kultury przodków. Autorka wielu scenariuszy uroczystości o charakterze patriotycznym oraz reżyser widowisk obrzędowych, m.in. „Wesela jastkowickiego”, „Wigilii w Jaśkowicach” oraz „Cztery pory roku w zagrodzie”, wystawianych przez Zespół Obrzędowy „Jastkowianie”. Grażyna Kołacz-Antosik stale współpracuje z Domem Kultury w Pysznicy na rzecz aktywizowania lokalnego środowiska w zakresie działalności kulturalnej.

MARIUSZ KOWALIK (Nisko) – niżański regionalista, miłośnik historii, bliska jest mu także numizmatyka. Udziela się aktywnie w pracach Towarzystwa Ziemi Niżańskiej i Koła Numizmatycznego w Nisku. Jego szczególną pasją jest zgłębianie historii Niska, odkrywanie nieznanych i zapomnianych kart dziejów miasta oraz pisanie i wydawanie książek o tej tematyce. Mariusz Kowalik jest organizatorem wielu imprez i wystaw propagujących lokalną historię, kulturę i tradycję, chętnie wygłasza prelekcje i odczyty.

MARTA WALA (Pilchów) – animatorka życia społeczno – kulturalnego w Pilchowie, podejmująca liczne inicjatywy na rzecz dzieci, młodzieży i osób starszych. Środowisko ceni zajęcia świetlicowe dla dzieci, prowadzone przez nią w miejscowym Domu Ludowym. Ponadto prowadzi teatr młodzieżowy, działający przy parafii Świętej Jadwigi Królowej w Pilchowie. Marta Wala udziela się aktywnie w pracach pilchowskiego Stowarzyszenia „Wspólnota Rodzin Królowej Jadwigi”, jest także druhną Ochotniczej Straży Pożarnej.

JANUSZ WRONA (Antoniów) – społecznik, wolontariusz, animator sportu w gminie Radomyśl nad Sanem, prezes Stowarzyszenia PANDOZ – Inicjatywa Rozwoju w Antoniowie. Podejmuje cenne inicjatywy, których celem jest ratowanie zabytków i wszelkich śladów lokalnej historii. Jako nauczyciel i wychowawca krzewi kulturę fizyczną wśród dzieci i młodzieży, czuwa również nad działalnością przedszkola w Antoniowie. ADAM PARUCH (Krzeszów) – krzeszowski społecznik zaangażowany w krzewienie wartości patriotycznych. Jest cenionym animatorem życia społeczno – kulturalnego w swojej miejscowości. Podejmuje liczne inicjatywy środowiskowe na rzecz lokalnej i nadsańskiej społeczności.

KRZYSZTOF SKWAREK (Rudnik nad Sanem) – społecznik z Rudnika nad Sanem, zaangażowany w kultywowanie historii, tradycji i propagowanie wartości patriotycznych. Współorganizator cennych przedsięwzięć na rzecz mieszkańców regionu nadsańskiego.

Uroczystość obfitowała także w akcenty jubileuszowe. Obchodzący 25-lecie działalności Piotr Jackowski nawiązał do swojej pasji organizatorskiej i dziennikarskiej. Wspominał niektóre swoje inicjatywy i przedsięwzięcia, które organizował, współorganizował, tworzył, prowadził. Warto tu wymienić Międzynarodowy Festiwal Muzyczny Stalowa Wola – Rozwadów, Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej w Leżajsku, koncert z udziałem Krzysztofa Pendereckiego w bazylice MBKP w Stalowej Woli (2007), koncerty dobroczynne i aukcje prac plastycznych na rzecz Ochronki im. św. Brata Alberta w Stalowej Woli, biesiady kulturalne z udziałem piosenkarzy, malarzy i poetów. W czerwcu 2006 roku, Piotr Jackowski – przy współpracy Stalowowolskiego Towarzystwa Kulturalnego – rozpoczął wydawanie Magazynu Nadsańskiego „Nasz Czas”. Miesięcznik, pełniący funkcję informacyjną, formacyjną i edukacyjną, zyskał od razu miano medialnej alternatywy, która wypełnia lukę na regionalnym rynku wydawniczym. W styczniu 2010 roku rozpoczęło działalność Wydawnictwo „Nasz Czas”, które zajęło się wydawaniem pisma i książek o tematyce regionalnej. Rozwinęło również inicjatywy integrujące lokalną społeczność: Międzygminne Spotkania Integracyjne w Kochanach i Woli Rzeczyckiej oraz Wielkie Gale „Człowiek Naszego Czasu”.

Przedstawiciele wielu instytucji i środowisk gratulowali Piotrowi Jackowskiemu dotychczasowych dokonań. Wśród nich starosta stalowowolski Janusz Zarzeczny i wicestarosta Mariusz Sołtys. Starosta wyraził uznanie Jubilatowi za podejmowane inicjatywy, pogratulował również osobom uhonorowanym tytułem Człowieka Naszego czasu 2016.

Podczas Gali ogłoszono wyniki konkursu poetyckiego o Jubileuszową Nagrodę Magazynu Nadsańskiego „Nasz Czas”. Wzięło w nim udział czternastu autorów, którzy nadesłali osiemnaście wierszy promujących Stalową Wolę. Zwyciężczyni – Marta Herdzik-Męcińska – otrzymała bon o wartości 1000 zł. Laureatami wyróżnień zostali Elżbieta Ulanicka i Mirosław Osowski. Najciekawsze utwory wyłoniła komisja w składzie Agata Krzek, Ryszard Wojtowicz, Adam Przybylski.

Tradycyjnie, uroczystość miała bogatą oprawę artystyczną. Publiczność podziwiała prezentacje Zespołu Tanecznego KIK i wokalistki Dominiki Swary (Pysznica), Zespołu Pieśni i Tańca „Lasowiacy”, Zespołu Obrzędowego „Jastkowianie” i Zespołu Ludowego „Pyszniczanie”. Finałem Gali był występ chóru, orkiestry i solistów Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. I.J. Paderewskiego w Stalowej Woli pod dyrekcją Ewy Woynarowskiej. Artyści wykonali „Krótką Mszę Dziecięcą” Krzysztofa Naklickiego.

Fot.: Marian Pelic