Zrób ekologiczny ekslibris i wygraj nagrody

Prace plastyczne powinny być wykonane w formatach: A-5 lub A-4, zachowując jednak zawsze charakterystyczną formę projektu plastycznego – ekslibrisu (forma plastyczna jednobarwna). W grafikę wkomponowany powinien być napis „Ekslibris” i „Eko – segregacja”. Ocenie nie będą podlegać prace wykonane ołówkiem i kredką. Ekslibrisy – podpisane (imię, nazwisko, szkoła, klasa) – należy składać w siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Popiełuszki 10, tel. 15 842–10-63, wew. 38. Tam też uzyskać można szczegółowe informacje dotyczące konkursu.

Należy także dołączyć kartę zgłoszeniową wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na wykorzystanie danych osobowych na potrzeby promocji konkursu oraz umowę przeniesienia praw autorskich. Są one dostępne na stronie internetowej MBP (biblioteka.stalowawola.pl), w zakładce „konkursy”. Organizatorzy konkursu to MBP im. M. Wańkowicza we współpracy z Wydziałem Gospodarki Odpadami Urzędu Miasta oraz Starostwem Powiatowym w Stalowej Woli. Podsumowanie ekslibrisowych zmagań i wręczenie nagród – 26 października o godzinie 13.00, w budynku głównym MBP. Do końca grudnia w holu Biblioteki Głównej czynna będzie pokonkursowa wystawa wyróżnionych prac.

– Chcemy poprzez taki konkurs kształtować właściwe postawy i wzorce zachowań proekologicznych dotyczących ochrony środowiska naturalnego wśród dzieci i młodzieży, a także pobudzić plastyczną aktywność młodych ludzi – mówią organizatorzy.