Nabór do projektu „Pierwsze kroki w biznesie”

Projekt “Pierwsze kroki w biznesie” jest skierowany do osób bezrobotnych bądź biernych zawodowo zamierzających otworzyć własną działalność gospodarczą, powyżej 29 r. życia znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy tj.: osoby w wieku powyżej 50 roku życia, osoby długotrwale bezrobotne, kobiety, osoby niepełnosprawne.

Projekt obejmuje powiaty: stalowowolski, niżański, tarnobrzeski.

W ramach projektu uczestnicy zostaną objęci kompleksowym wsparciem dającym możliwość rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej:

• Wsparcie szkoleniowo-doradcze;

• Giełda mentoringowa;

• Dotacja inwestycyjna w wysokości 23 350 zł;

• Wsparcie pomostowe w pierwszych 12 miesiącach prowadzenia działalności gospodarczej.

Osoby chcące założyć własną działalność gospodarczą zapraszamy na spotkanie informacyjne, które odbędzie się w środę 12 października o godzinie 10:00 w budynku Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli, ul. Podleśna 15, I piętro, pok. 113.

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNY !

Termin przyjmowania zgłoszeń: 5.10.2016 r. – 18.10.2016r.

Dokumenty Rekrutacyjne można złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty/kuriera:

a) osobiście w siedzibie Fundacji Uniwersyteckiej, ul. Ofiar Katynia 8, 37-450 Stalowa Wola – pokój 24, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00;

b) pocztą/kurierem na adres pocztowy Fundacji Uniwersyteckiej ul. Ofiar Katynia 8, 37-450 Stalowa Wola – liczy się data wpływu Dokumentów Rekrutacyjnych do Biura Projektu – Lidera, data stempla pocztowego nie może być wcześniejsza od daty rozpoczęcia naboru.

Szczegółowe informacje dostępne są w następujących biurach projektu:

Lider – Fundacja Uniwersytecka w Stalowej Woli 37-450 Stalowa Wola ul. Ofiar Katynia 8 tel.: 15 642 25 21

Partner projektu – Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów Tel.: 17 86 76 290 17 86 76 232