Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej

W sposób szczególny został uhonorowany jeden z nauczycieli szkół prowadzonych przez Powiat Stalowowolski. W każdym roku grupa zaledwie 20 nauczycieli z całej Polski otrzymuje tytuł honorowy Profesora Oświaty. Wnioski o nadanie tytułu składają organy sprawujące nadzór pedagogiczny do Kapituły do Spraw Profesorów Oświaty, a wręcza je Minister Edukacji Narodowej. Tytuł ten nadawany jest najlepszym nauczycielom w Polsce. W tym roku tytuł ten otrzymał nauczyciel matematyki Zespołu Szkół Ogólnokształcących Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej – Waldemar Rożek.

Podczas uroczystości zorganizowanej w stalowowolskim Spółdzielczym Domu Kultury, wręczono Nagrody Starosty za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej. W tym roku otrzymali je: Maria Piekarz – dyrektor CKUiODiDZ, Barbara Nabrzeska – dyrektor ZS Nr 6 Specjalnych, Elżbieta Partyka – wicedyrektor ZS Nr 6 Specjalnych, Irena Oleś – ZSO LO im. KEN, Zygmunt Świderski – ZSO LO im. KEN, Alina Kuca – ZSP Nr 1, Jan Maziarz – ZSP Nr 1, Irena Bednarczyk – ZSP Nr 2, Krzysztof Momot – ZSP Nr 2, Agata Malecka – ZSP Nr 3, Agnieszka Statowska-Głasek – ZSP Nr 3, Mariusz Bożek – CEZ, Agnieszka Jarosz – CEZ, Klaudia Kochowska – CKUiODiDZ, Barbara Szmyd – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna.

Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej odebrała w tym roku Jadwiga Socha – ZSP 2 , a medale KEN otrzymali: Alina Kuca – nauczyciel ZSP Nr 1, Irena Koperstyńska – nauczyciel ZSP 1, Barbara Nabrzeska – dyrektor ZS 6 Specjalnych, Marzena Łata – dyrektor PPP, Maryla Wardak-Matusiak – kier. szkol. praktycznego w ZSP 3. Oprócz tego, nagrody Kuratora Oświaty otrzymali w tym roku: Piotr Żyjewski – dyrektor CEZ, Barbara Grzegorzewicz – PPP.

Brązowy Krzyż Zasługi otrzymali Piotr Rochowski – nauczyciel CEZ, Lucyna Dul – wicedyrektor ZSP 2. Wręczono również Medale za Długoletnią Służbę. Srebrny Medal otrzymał Mirosław Wołoszyn – nauczyciel CEZ. Brązowe otrzymali: Halina Idec– ZSP Nr 3, Dorota Dziewa – ZSP Nr 3, Magdalena Chrustowska – ZS 6 Specjalnych, Dariusz Gawron – CEZ, Anna Haliniak – ZSP 2, Tamara Stadnik – ZSP 2, Ks. Wiesław Marszałek – ZSP 2.

Warto zaznaczyć, że już po raz 7. Starostwo Powiatowe zorganizowało Konkurs „Belfer Roku”. W tym roku, najwięcej głosów zdobyła w nim Aneta Sikora – nauczycielka języka polskiego w CKUiODiDZ w Stalowej Woli. Mająca dobry kontakt ze słuchaczami, których skutecznie motywuje do nauki i rozwoju swoich pasji. Zawsze można liczyć na jej pomoc. Organizatorka akcji charytatywnych w szkole i środowisku lokalnym. Jej motto życiowe to: „należy być wymagającym i kochającym”. Pasjonuje się lekkoatletyką, jazdą na rowerze oraz folklorem. Na drugim miejscu uplasowała się Urszula Godawska – nauczyciel przedmiotów zawodowych branży budowlanej w Technikum i Zasadniczej Szkole Zawodowej w ZSP Nr 2, a na trzecim – Elżbieta Żurecka – nauczycielka matematyki w Centrum Edukacji Zawodowej.

– Dzisiejsze święto to okazja do podziękowania dyrektorom, nauczycielom, wychowawcom i wszystkim pracownikom oświaty za trud nauczania i wychowania młodzieży. Życzę Państwu wielu sukcesów zawodowych i osobistych, satysfakcji i wytrwałości w codziennej pracy. Składam również gratulacje i to nie tylko nagrodzonym i wyróżnionym nauczycielom, ale też naszym uczniom-stypendystom. Pragnę w tym miejscu również podziękować Zarządowi Powiatu Stalowowolskiego, za jego dobrą współpracę z dyrektorami naszych szkół oraz mądre i sprawiedliwe kierowanie powiatową oświatą – mówił podczas uroczystości Ryszard Andres, przewodniczący Rady Powiatu Stalowowolskiego.

Głos zabrał także Janusz Zarzeczny, starosta stalowowolski. – Zawód nauczyciela jest szczególnym zawodem. Jest zawodem dla ludzi z pasją. Ludzie, którzy go wybierają, nie kierują się finansowymi gratyfikacjami, tylko prawdziwą chęcią pracy z młodzieżą. Dlatego, wiem jak cenne dla Was są po prostu uśmiech i podziękowania waszych uczniów. Ale my – jako przedstawiciele samorządu chcemy przy okazji tego święta wynagradzać was również w sposób materialny. Stąd dzisiejsze nagrody. Doceniamy wasza pracę i szanujemy ją. To dzięki wam – nauczycielom nasi uczniowie osiągnęli ostatnio tak dobre wyniki na końcowych egzaminach. To również wy macie swoją cegiełkę w udanym tegorocznym naborze do naszych szkół. Dziękuję wam za to. Współpraca z wami to prawdziwa przyjemność – mówił do zgromadzonych w SDK pracowników oświaty starosta stalowowolski.

Na uroczystości była obecna spora grupa młodzieży – uczniów i studentów wspieranych przez Powiat Stalowowolski w formie stypendiów. Stypendia w tym roku otrzymali: ZSO
1. Barszcz Aleksandra
2. Cetnarska Małgorzata
3. Habigier Wojciech
4. Karaś Wojciech
5. Łobodziec Tomasz
6. Pakuła Oliwia

ZSP Nr 2
1. Baryła Natan
2. Hammer Marcelina
3. Kowalik Bartosz
4. Krawiec Adrian
5. Lebioda Stanisław
6. Stój Bartłomiej
7. Sudoł Mateusz
8. Szałaj Paulina
9. Torba Krzysztof
10. Winogrodzki Patryk
11. Wójcik Bartłomiej

ZSP Nr 3
1. Sylwia Bąba CEZ
1. Bis Daniel
2. Szewczyk Dawid

STUDENCI
1. Maciej Nizioł

Awans na kolejny stopień zawodowy – nauczycieli mianowanych otrzymali:
1. Edyta Wołoszynek – ZSO
2. Lucyna Król – ZSP 1
3. Katarzyna Sarna – ZSP 1
4. Anna Blacha – ZSP 2
5. Marek Gil – ZSP 2
6. Małgorzata Terlecka – ZSP 2
7. Artur Wróblewski – ZSP 2
8. Katarzyna Dziółko – ZSP 3
9. Józef Drąg – CEZ
10. Grzegorz Skoczek – CEZ
11. Gabriela Rubas-Dębska – CEZ
12. Stanisław Rusin – CEZ
13. Anna Łaska – PPP
14. Katarzyna Płoskoń-Kufel – PPP

{gallery}00den{/gallery}