Oferta Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Stalowej Woli

Początkowo, w roku 1963, utworzono punkt konsultacyjny Poradni Psychologicznej w Rzeszowie, a od 02.01.1970 r. powołano Miejską Poradnię Wychowawczo – Zawodową, której nazwa obowiązywała przez 23 lata. W roku 1993 została przekształcona w Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Stalowej Woli.

Obecnie w Poradni na wsparcie mogą liczyć dzieci, młodzież, rodzice oraz nauczyciele. Oferta Poradni jest bardzo szeroka, prowadzona jest tu terapia indywidualna i grupowa. Poradnia m. in. oferuje specjalistyczną diagnozę psychologiczną, pedagogiczną i logopedyczną.

Od stycznia Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna dysponuje nowym urządzeniem do terapii EEG Biofeedback. Terapia EEG Biofeedback pomaga zwiększyć efektywność pracy mózgu, dzięki czemu można uzyskać lepsze wyniki w szkole i sporcie. EEG Biofeedback, jako metoda pracy, może być stosowana w celu zwiększenia potencjału umysłowego. Między innymi szczególnie polecana jest w leczeniu:

• ADHD, ADD

• dysleksji

• nerwic

• zaburzeń emocjonalnych

• zaburzeń pamięci

• uzależnień

Od dwóch lat w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Stalowej Woli prowadzona jest także terapia nowatorską metodą Warnkego. Metoda Warnkego to nowoczesna metoda terapeutyczna, w której terapeuta pracuje z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu. Przeznaczona jest do terapii trudności szkolnych z dziećmi od 6 roku życia, a w szczególności zaburzeń czytania i pisania, dlatego też z powodzeniem stosowana jest u dzieci z dysleksją i dysortografią.

W stalowowolskiej Poradni prowadzona jest również Terapia Integracji Sensorycznej (SI). Terapia prowadzona jest poprzez ruch w formie zabawy. Podczas zajęć angażowane są wszystkie zmysły, a w szczególności zmysł równowagi i dotyku oraz wzroku i słuchu. Do stymulacji zmysłu równowagi używa się specjalistycznego sprzętu. Są to huśtawki, hamaki, podwieszane koniki, deskorolki, trampoliny, równoważnie itp. Terapia SI przeznaczona jest dla dzieci z trudnościami rozwojowymi w tym: trudnościami szkolnymi, zaburzeniami mowy, nadpobudliwością psychoruchową, lękliwością i spowolnieniem, z nieprawidłowym napięciem mięśniowym, zaburzeniami koordynacji wzrokowo-ruchowej, percepcji słuchowej, trudnościami z utrzymaniem równowagi, planowaniem ruchu, a także dzieci z opóźnionym lub wolniejszym rozwojem fizycznym i umysłowym.

Zapisy na poszczególne terapie oraz szczegóły dotyczące oferty Poradni: tel/fax 15 8421831, 883723640 oraz na stronie internetowej www.ppp.stalowowolski.pl