Ważna informacja dla inwestorów i projektantów. Nowe druki wniosków w procesie inwestycyjnym.

• (B-1) wniosek o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę,

• (B-2) zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego,

• (B-3) oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,

• (B-4) informacja uzupełniająca do wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Informujemy, że na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli ww. druki będą dostępne od dnia 16 grudnia br.

Nowe druki będą obowiązującymi od dnia 17 grudnia 2016 roku.