Powiat z budżetem na 2017 rok

Obrady, podczas których radni uchwalili budżet Powiatu Stalowowolskiego na 2017 rok, odbyły się 12 grudnia. Zgodnie z podjętą uchwałą budżetową, dochody powiatu na 2017 rok uchwalono w kwocie 118 500 000 zł, natomiast wydatki ustalono na kwotę 127 400 000 zł. Powstały w ten sposób deficyt w kwocie 8 900 000 zł zostanie pokryty przychodami z emisji papierów wartościowych.

Deficyt wynika z wielu i co ważne – dużych inwestycji, jakie Powiat Stalowowolski zaplanował na 2017 rok. W sumie nakłady na zadania inwestycyjne oraz zakupy inwestycyjne w przyszłym roku, wynoszą aż 34 182 468 zł. – Dwa największe zadania to oczywiście: przebudowa ulicy Poniatowskiego w Stalowej Woli wyceniona na 13,6 miliona złotych, a także termomodernizacja aż czterech naszych obiektów oświatowych: Zespołów Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 oraz Nr 3, Centrum Edukacji Zawodowej oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego i Ośrodka Doradztwa Zawodowego. To drugie zadanie jest warte aż 12,8 miliona złotych. Będą też inwestycje w szpitalu, między innymi przebudowa Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, a także modernizacja i doposażenie pediatrii. Oczywistym jest, że nie będziemy w stanie sfinansować tak wielu i tak potężnych zadań przy wykorzystaniu tylko środków z własnego budżetu. Mamy zagwarantowane wsparcie w postaci dużych dofinansowań, ale dodatkowo jesteśmy zmuszeni wyemitować obligacje aby uzupełnić deficyt. Musimy się zadłużyć, ponieważ bez tego nie bylibyśmy w stanie sięgnąć po środki zewnętrzne, a szkoda byłoby ich nie wykorzystać. Dlatego proszę wszystkich radnych o zrozumienie tej sytuacji i poparcie tego budżetu – mówił starosta Janusz Zarzeczny.

I to „zrozumienie” u radnych znalazł, a potwierdził to wynik głosowania: „za” przyjęciem budżetu głosowało wszystkich 21 obecnych na sesji członków Rady Powiatu Stalowowolskiego. Starosta Janusz Zarzeczny nie krył zadowolenia z takiego wyniku. – Dziękuję bardzo za zaufanie. 2017 rok będzie trudny i pracowity, ale sądzę że za rok o tej porze wszyscy będziemy dumni z osiągniętych efektów – stwierdził starosta.