Zakończyła się kadencja Powiatowej Rady Zatrudnienia

Podobne rady funkcjonują przy każdym staroście oraz marszałku województwa. Do głównych zadań Powiatowej Rady Zatrudnienia należy monitorowanie sytuacji na rynku pracy oraz inspirowanie przedsięwzięć mających służyć walce z bezrobociem. Organ ten zajmuje się również opiniowaniem podziału środków pochodzących z Funduszu Pracy.

W skład stalowowolskiej Powiatowej Rady Zatrudnienia wchodzili nie tylko samorządowcy z terenu powiatu, ale też przedstawiciele związków zawodowych oraz organizacji zrzeszających pracodawców. W latach 2013 – 2016 zasiadali w niej:
1. Mariusz Sołtys (Powiat Stalowowolski)
2. Tadeusz Bąk (Gmina Pysznica)
3. Gabriela Grzesiowska (Gmina Stalowa Wola)
4. Sebastian Nabrzeski (Gmina Zaleszany)
5. Małgorzata Nowak (Gmina Radomyśl nad Sanem)
6. Sławomir Serafin (Gmina Bojanów)
7. Jolanta Wołoszyn (Gmina Zaklików)
8. Zofia Bartochowska (Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych)
9. Krzysztof Szkutnik INSZZ „Solidarność” Region Ziemia Sandomierska)
10. Janusz Turko (Forum Związków Zawodowych)
11. Eliza Walicha (Związek Nauczycielstwa Polskiego, Podkarpacki Zarząd Okręgu)
12. Janusz Ciba (Związek Pracodawców i Przedsiębiorstw Przemysłu Obronnego i Lotniczego)
13. Antoni Kłosowski (Cech rzemieślników i Przedsiębiorców)
14. Władysław Dziura (Rejonowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Sandomierzu)
15. Władysław Paterek (Podkarpacka Izba Rolnicza)