Przekazanie sprzętu ratowniczego dla OSP w Zbydniowie

Powiat Stalowowolski przyczynił się do zakupów przekazując kwotę 15 tys. zł.

Dzięki otrzymanemu wsparciu ze środków powiatu, gminy, WORD-u oraz KSRG, strażacy OSP w Zbydniowie zakupili torbę medyczną PSP R1 wraz z kompletną deską ortopedyczną, zestaw rękawic oraz pompę hydrauliczną do zasilania sprzętu ratownictwa technicznego, niezbędną do prowadzenia działań ratowniczych podczas wypadków drogowych.

Starosta Stalowowolski Janusz Zarzeczny, przekazując zakupiony sprzęt strażakom przyznał, że rosnąca liczba pojazdów na drogach skutkuje również większą liczbą wypadków. „Mam przekonanie, że zakupiony sprzęt trafił do właściwej jednostki, która bardzo często uczestniczy w działaniach ratowniczych, a tym samym będzie on wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem do ratowania życia i zdrowia poszkodowanych” – powiedział Starosta.