Targi Edukacyjne w ZSP Nr 1

Podczas Targów Edukacyjnych uczniowie klas maturalnych będą mieć możliwość zapoznania się z ofertą edukacyjną szkół wyższych, poznać wymagania stawiane kandydatom oraz porozmawiać ze studentami uczelni.

XV Targi Edukacyjne otwarte są dla wszystkich zainteresowanych, odbędą się w budynku ZSP Nr 1 przy ul. Hutniczej 17.