Turystyczna klasa patronacka Rainbow w Ekonomiku

To zawód dla ludzi z pasją, którzy chcą profesjonalnie organizować zajęcia rekreacyjne dla dzieci i dorosłych, dbać o dobrą atmosferę podczas wyjazdów turystycznych , wspierać rezydentów i pilotów w miejscu destynacji. Bezpośrednia współpraca z jednym z największym touroperatorów w kraju pozwoli uczniom kształcić się zgodnie z nowoczesnymi trendami w turystyce, a tym samym dostosować kwalifikacje do potrzeb rynku pracy.

Partnerstwo realizowane w praktyce szkolnej poprzez fachowe zajęcia animacyjne, wycieczki studyjne, kursy zagraniczne jest szansą dla młodzieży na zdobycie doświadczenia zawodowego już na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej.Ponadto Biuro podróży Rainbow szukając fachowców od animacji czasu wolnego w pierwszej kolejności będzie prowadzić rekrutację wśród uczniów klas trzecich tego kierunku.