„Bezpieczny budżet”

Konkurs miał na celu szerzenie wiedzy konsumenckiej wśród młodych ludzi, którzy wchodząc w dorosłe życie będą świadomymi konsumentami. Udział w konkursie pozwolił młodym konsumentom poznać instrumenty ochronne oraz podstawowe przepisy prawne dotyczące zakupów. Konkurs składał się z dwóch części: testowej oraz otwartej. W pierwszej uczniowie mieli za zadanie rozwiązać test wyboru składający się z 30 pytań, w drugiej rozwiązywali typowe problemy z jakimi spotykają się konsumenci.

Po zaciętej rywalizacji laureatką konkursu została Paulina Janiszewska z LO im. KEN w Stalowej Woli. Uczniowie w konkursie wykazali się wiedzą znacznie wykraczającą poza ramy szkolne, w związku z tym przyznano liczne wyróżnienia. Sponsorami konkursu byli: Powiat Stalowowolski, Społem PSS Stalowa Wola oraz Nadsański Bank Spółdzielczy w Stalowej Woli.