Ekonomik podpisał umowę z Rainbow

W umowie czytamy m. in., że „Ekonomik” współpracę z biurem turystycznym Rainbow podejmuje, „mając na uwadze konieczność dostosowania kwalifikacji zawodowych do aktualnego zapotrzebowania na rynku pracy oraz troskę o jak najwyższą jakość kształcenia uczniów technikum klas turystycznych”.

Już dziś tym gimnazjalistom, którzy wybrali naukę na kierunku technik obsługi turystycznej gratulujemy – klasa zostanie objęta innowacyjnym programem nauczania w zawodzie o specjalności: animator czasu wolnego. To zawód dla ludzi, którzy chcą profesjonalnie organizować zajęcia rekreacyjne dla dzieci i dorosłych, dbać o dobrą atmosferę podczas wyjazdów turystycznych, wspierać rezydentów i pilotów w miejscu destynacji.

Bezpośrednia współpraca z jednym z największym touroperatorów w kraju pozwoli uczniom ZSP Nr 3 kształcić się zgodnie z nowoczesnymi trendami w turystyce m.in. poprzez fachowe zajęcia animacyjne, wycieczki studyjne, kursy zagraniczne.

Filip Szmidt, dyrektor Akademii Rainbow, w swoim wystąpieniu zaznaczył, że firma, szukając fachowców od animacji czasu wolnego, w pierwszej kolejności będzie prowadzić rekrutację wśród uczniów klas trzecich ZSP Nr 3 w Stalowej Woli. Oznajmił także, że do tej pory firma podpisała umowę partnerską z czterema szkołami w Polsce. Ekonomik dołączył więc do absolutnej elity wśród klas o tym kierunku.